“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

ICT~Office acht XBRL haalbaar

3/5/2011 7:50:00 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door het ICT~Office wordt na raadpleging van de achterban geconcludeerd dat het mogelijk is om per 1 januari 2013 XBRL te gebruiken als standaard voor financiële rapportages. De komende periode moet benut worden voor het uitvoeren van praktijktesten. Aan het (verplichte) gebruik worden wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo moeten de informatie stromen en werkprocessen tussen het SBR Programma en de Financiële Rapportage Coöperatief worden verbeterd. Ook adviseert het ICT~Office het stopzetten van BAPI en de prioritering van Digipoort. De voordelen van XBRL zijn voor ook het ICT~Office ook evident; er ontstaat meer flexibiliteit en gebruikers worden minder afhankelijk van softwareleveranciers, aangezien het uitwisselen van gegevens gemakkelijker wordt. Lees hier de volledige publicatie van het ICT~Office.

<< Terug    Lees verder >>