“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Koers op SBR

1/20/2011 4:53:00 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Afgelopen dinsdag heeft alweer de derde conferentie van Instant Reporting plaatsgevonden. Met als titel ‘Koers op SBR’ is in deze bijeenkomst door de Stage+ studenten en verschillende gastsprekers ingegaan op diverse SBR onderwerpen. Na de aftrap van de docent Antoon van Aken was het de beurt aan Remco van Wijk van het SBR programma. Hij startte met de stelling ‘XBRL is nothing, SBR is everything’. Door een vergelijk te maken met het gebruik van Internet en het feit dat we daarvoor geen kennis hoeven te hebben van de onderliggende protocollen zoals HTTP, SSL en TCP/IP, probeerde hij aan te tonen dat kennis van XBRL niet noodzakelijk is voor gebruik van het SBR-concept. Yvon Nieuwendijk was de eerste student die de resultaten van haar afstudeeropdracht mocht presenteren. Zij heeft de verschillen tussen de reguliere wijze van kredietaanvraag en de SBR-wijze geïnventariseerd. De belangrijkste conclusie is dat een kredietaanvraag op basis van een SBR-rapportage evenveel kans maakt als een aanvraag op de reguliere wijze. Wilco Stronk van Reeleezee ging in op de voordelen van standaardisatie en brak een lans voor de XBRL formula specificatie. Na de pauze was student Salaheddine Zangouhi aan de beurt om te vertellen over de invloed van SBR op de werkprocessen in een accountantskantoor. Duidelijk werd dat de beschikbaarheid van SBR applicaties van invloed is op het uiteindelijke succes van SBR. Na Salaheddine kregen we van Paul Staal en Leonoor Koomen van de ING een inkijk in de stand van zaken in ‘bankenland’. Opvallende nieuwsfeitjes waren dat SNS en van Lanschot in gesprek zijn met de FRC om aangesloten te worden op het SBR-concept voor kredietrapportages. Ook kregen we te horen dat men overweegt om een aparte kredietrapportage extensie te maken voor de onderwijs- en de agrarische sector.

<< Terug    Lees verder >>