“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR Programma komt met twee quick fixes

2/15/2011 6:46:00 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Helaas zijn in de Nederlandse Taxonomieën 2010 en 2011 een tweetal fouten geconstateerd. De eerste betreft een fout in de opgaaf intracommunautaire prestaties 2010. Voor het opgeven van de landencodes in de opgaaf, bleek de landencode voor Slovenië niet correct te zijn. In plaats van ‘SI’ werd nu ‘SL’ verwacht, terwijl deze code voor Sierra Leone staat. De tweede fout betreft een verkeerd geformuleerde reguliere expressie voor een e-mail adres. Door de foutieve formulering  worden email adressen met een ‘.’ voor het ‘@’ teken afgekeurd. Dit betekent dat de veel gebruikte e-mail adres formaat voornaam.achternaam@bedrijf.nl niet kan worden opgenomen in een instance gebaseerd op de Nederlandse Taxonomie 2011. Beide fouten worden opgelost met een zogenaamde quick fix. In plaats van een geheel nieuwe (extensie) taxonomie te publiceren worden de bestanden met de fouten vervangen. Dit betekent dat softwareleveranciers, in tegenstelling tot vorig jaar, niets hoeven aan te passen. Wat mij betreft een adequate oplossing voor twee simpel te herstellen foutjes. Meer informatie over de quick fixes is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>