“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Business rules en XBRL

4/6/2011 6:30:00 PM   Bron: dexbrlsite.nl

De combinatie van XBRL en business rules is nog relatief jong. Natuurlijk bevat XBRL al vanaf het begin syntactische regels, maar deze zijn alleen toe te passen op een individueel gegeven. Een voorbeeld van zo’n syntactische regel is dat je afdwingt dat het kassaldo altijd groter of gelijk aan nul moet zijn. Het toepassen van regels die gebruik maken van meerdere gegevens, bijvoorbeeld de controle dat de balans in evenwicht moet zijn, is pas goed mogelijk sinds de publicatie van de XBRL Formula specificatie in 2009. Voor meer informatie over het gebruik van business rules en XBRL verwijs ik graag naar het uitstekende artikel van Roland Hommes hierover. In zijn artikel gaat hij nader in op de diverse aspecten rondom het gebruik van regels, de diverse standaarden en de reden dat voor XBRL een nieuwe standaard moest worden gecreëerd. Ook komen diversen ervaringen met het gebruik van de XBRL Formula specificatie aan bod. Het artikel van Roland Hommes is hier te vinden. Als extra bonus heeft Roland ook een aantal XBRL Formula voorbeelden gepubliceerd.

<< Terug    Lees verder >>