“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XBRL pilot in de zorg

4/23/2011 8:36:00 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Door Jaarverslagenzorg wordt de mogelijkheid onderzocht of zorgconcerns in staat zijn om hun financiƫle gegevens te verstrekken in het XBRL formaat. Voor de pilot is Jaarverslagenzorg op zoek zorgconcerns die op vrijwillige basis mee willen doen. Al in 2006 heb ik onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van XBRL in de zorg. Op beide onderzoeksvragen kon ik toen een positief antwoord formuleren. Ik ben dan ook heel blij dat het initiatief, om de verantwoordingsinformatie van de zorgconcerns in XBRL op te stellen, wordt gecontinueerd. Meer informatie over de pilot is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>