“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Rapport Betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling

5/1/2011 10:50:00 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Door GBNED is een rapport gepubliceerd over betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling. Hoewel dit rapport niet ingaat op XBRL, raakt het wel de essentie hoe XBRL instances op een betrouwbare wijze kunnen worden uitgewisseld. Kernaspecten van een betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling zijn identiteit, authenticiteit, autorisatie en versleuteling. De techniek om de werking van deze kernaspecten te waarborgen ligt in het gebruik van certificaten. Dit en nog veel meer komt uitgebreid aan bod in het 68 pagina tellende rapport. Het rapport is gratis te verkrijgen bij de bestelling van het 'XBRL Handboek voor intermediairs'. Mocht u in het verleden al een bestelling hebben geplaatst, dan kunt u het rapport downloaden met de reeds aan u verstrekte inloggegevens. Meer informatie en een inhoudsopgave van het rapport zijn hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>