“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR/XBRL: de standaard voor aanleveringen aan de overheid

5/30/2011 9:50:00 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Vandaag heeft het ministerie van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie eindelijk bekend gemaakt dat SBR het exclusieve kanaal wordt voor financiële aanleveringen aan de overheid. Vanaf 1 januari 2013 zal de Belastingdienst starten met het uitfaseren van BAPI. Vanaf dat moment mogen de fiscale aangiftes IB en VPB alleen nog in het XBRL formaat worden verstuurd naar Digipoort. Tijdens diverse bijeenkomsten heeft de Belastingdienst ook al laten weten dat de aangiften omzetbelasting en de intercomunitaire prestaties vanaf 1 januari 2014 zullen volgen. In het persbericht van het ministerie wordt overigens gemeld dat de overheid pas vanaf 1 januari 2013 gaat werken met één standaard. Dit impliceert dat het momenteel niet mogelijk is om bijvoorbeeld te deponeren in het XBRL formaat of het CBS de statistiekopgaven in XBRL te doen toekomen. Niets is minder waar. Al een paar jaar is het mogelijk om aangiftes, jaarrekeningen en statistiekopgaven in XBRL op te stellen en naar de overheid te versturen. Dit allemaal op basis van het SBR concept. Het belangrijkste is dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Ook is duidelijk dat er nog veel werk moet worden verzet. Uit de intentieverklaring valt op te maken dat o.a. de Raad voor de Jaarverslaggeving zich moet inspannen bij het vaststellen van de Nederlandse Taxonomie. Dit om de Nederlandse Taxonomie een gezaghebbend karakter te laten krijgen. Ook de NBA wordt aan het werk gezet. Zij moeten komen met een praktische oplossing om de wettelijke verplichte accountantsverklaring van toepassing te laten zijn op een SBR-jaarrekening.

<< Terug    Lees verder >>