“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Provincie Gelderland gebruikt DigiD voor bezwaar en beroep

6/6/2011 3:29:00 PM   Bron: Logius

Schriftelijk bezwaar maken tegen een besluit of de gevolgen van een besluit van de provincie kan al...

<< Terug    Lees verder >>