“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Vooraankondiging regionale SBR voorlichtingsbijeenkomsten najaar 2011

8/15/2011 2:19:12 PM   Bron: dexbrlsite.nl

In het najaar zullen door het SBR Programma, diverse branche- en beroepsorganisaties (SRA, NOVAK, NOAB, NBA, NOB, RB), de Belastingdienst, de Kamers van Koophandel, het CBS en de banken verenigt in het FRC, meerdere voorlichtingsbijeenkomsten over SBR worden georganiseerd. Nu met het besluit van minister Maxime Verhagen en de staatssecretaris Frans Weekers om SBR verplicht te stellen voor bepaalde verantwoordingsstromen van het bedrijfsleven naar de overheid is de tijd aangebroken om te starten met een voorlichtingscampagne. Vooruitlopend op de bijeenkomsten die  tussen oktober en december zullen plaatsvinden worden de intermediairs nu al hierover geïnformeerd. De volledige vooraankondiging is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>