“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Boer zoekt SBR

8/15/2011 2:19:12 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Boeren en tuinders ontkomen net als elke andere ondernemer niet aan het opleveren van diverse rapportages. Maar vaak worden aan boeren en tuinders meer rapportages gevraagd dan de gemiddelde ondernemer. Het agrodomein moet ook rapporteren op het gebied van voedselveiligheid en milieu. Met haar specifieke informatie eisen en haar hoge automatiseringsgraad is het agrodomein ideaal voor SBR. Voor de implementatie van SBR zijn een tweetal business cases gedefinieerd. De eerste betreft het aanleveren van de Farm Accountancy Data Network (FADN) gegevens aan het LEI. Het LEI verstrekt deze gegevens op haar beurt aan de Europese Commissie, waarmee zij onderzoek doen naar het effect van het agrarische beleid en de inkomensposities van de agrariƫrs. Besloten is om de FADN gegevens de basis te laten vormen voor de te bouwen agrotaxonomie. De tweede business case betreft een uitbreiding van de SBR kredietrapportages. Met als basis de eerder genoemde agrotaxonomie wordt het mogelijk om specifieke kredietrapportages voor agrarische bedrijven op te stellen. Meer informatie over dit nieuwe initiatief is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>