“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Regionale SBR Voorlichtingsbijeenkomsten 2011

8/15/2011 3:39:13 PM   Bron: instantreporting.nl

Voor veel accountants, administratiekantoren en fiscaal adviseurs betekent de overgang naar SBR een verandering in hun aangiftepraktijk. Om hierop goed voorbereid te kunnen zijn organiseert het SBR Programma samen met de kantoor- en beroepsorganisaties en uitvragende partijen, regionale voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting richt zich op medewerkers van kantoren die direct bij de implementatie betrokken zijn. De bijeenkomsten vinden plaats in het najaar van 2011. Exclusief kanaal Op 30 mei jl. hebben Minister Verhagen en Staatssecretaris Weekers besloten dat de Digipoort vanaf 1 januari 2013 het exclusieve kanaal zal worden voor de elektronische system-to-system aanlevering van financiële verantwoordingsinformatie van bedrijven aan overheden. Invoering hiervan geschiedt gefaseerd, te beginnen met de aangiftes voor IB en VpB. Vanaf 1 januari 2014 komt daar OB/ICP bij en de deponering van de jaarrekening voor kleine rechtspersonen. Vanaf 1 januari 2015 moeten vervolgens jaarrekeningen vanaf middelgrote rechtspersonen bij de Kamer van Koophandel via dit kanaal worden gedeponeerd en kunnen ook bepaalde statistiekopgaven aan het CBS met SBR worden aangeleverd. Aan de orde Tijdens deze bijeenkomsten zal aandacht zijn voor praktische informatie over onder meer de consequenties voor de samenstelpraktijk, voor fiscale en/of administratieve software, de koppeling met Digipoort en de BIV (bankenportaal), het gebruik van certificaten en het proces van machtigen. Aan de orde komen de beslissingen die moeten worden genomen en stappen die moeten worden gezet om, als kantoor of professional, tijdig gereed te zijn om in de toekomst berichtenstromen aan overheid en banken in SBR formaat te kunnen aanleveren en als kantoor in te spelen op de andere mogelijkheden die SBR biedt. Zo wordt ook stil gestaan bij het toepassen van SBR voor andersoortige rapportages in nieuwe domeinen, zoals bijvoorbeeld de agrosector. Meer informatie De regionale voorlichtingsbijeenkomsten zullen vanaf oktober tot en met december van dit jaar plaatsvinden. Meer informatie over het programma, concrete data en aanmeldingsmogelijkheden volgt via deze website, uw kantoor- en beroepsorganisaties en betrokken uitvragende partijen. Aan deze voorlichtingsbijeenkomsten werken mee: het SBR Programma, SRA, NOVAK, NOAB, NBA, NOB, RB, de Belastingdienst, het CBS, de Kamers van Koophandel alsmede ABN AMRO, Rabobank en ING.

<< Terug    Lees verder >>