“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Deloitte en GRI ontwikkelen XBRL-taxonomie duurzaamheidsverslaggeving

8/15/2011 3:39:14 PM   Bron: instantreporting.nl

Deloitte en het Global Reporting Initiative (GRI) zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor de ontwikkeling van een XBRL-taxonomie voor duurzaamheidsrapportages. Met de toepassing van de XBRL-standaard voor de electronische uitwisseling van duurzaamheidsgegevens kunnen investeerders, accountants en analisten de informatie in duurzaamheidsrapportages eenvoudiger en sneller gebruiken. Het GRI is de opsteller van de meest veelomvattende richtlijnen voor duurzaamheidsverslagging wereldwijd. Doel van het aangekondigde programma is de publicatie van een XBRL?taxonomie waarin zowel de G3-Richtlijnen als de meest recente G3.1-Richtlijnen van het GRI zijn opgenomen. De nieuwe XBRL-taxonomie stelt organisaties in staat hun duurzaamheidsgegevens in rapportages elektronisch te rapporteren, en de kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie over hun duurzaamheidsprestaties te verhogen. Hiermee kunnen investeerders, accountants en andere gebruikers de GRI-gegevens sneller en eenvoudiger gebruiken en vergelijken, zonder handmatige verrichtingen. Deloitte en het GRI hebben een overeenkomst gesloten waarin de contouren van het project worden vastgelegd. Vandaag vindt de kick-off meeting plaats. Cees de Boer, cfo en coo van Deloitte Nederland, is zeer positief over de hechtere samenwerking tussen GRI en Deloitte: "Wij stellen vast dat sprake is van een grootschalige overgang naar elektronische informatieaanlevering. Deze ontwikkeling doet zich reeds voor in de financiële verslaggeving en doet in toenemende mate opgeld voor, zowel cijfermatige als tekstuele, niet-financiële informatie. Als gevolg van de overgang naar geïntegreerde verslaggeving, wordt het gebruik van XBRL van cruciaal belang voor informatiearchitecturen en voor het opstellen van verslaggevingsrichtlijnen." "Wij erkennen de leidende rol van het GRI op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving en zijn verheugd om het XBRL-programma van het GRI te ondersteunen. Omdat wij nu al gebruikmaken van XBRL voor onze financiële verslaggeving en van plan zijn deze standaard ook te gaan gebruiken voor onze duurzaamheidsverslaggeving, zullen wij pilot-gebruiker van deze nieuwe taxonomie zijn." Nelmara Arbex, deputy chief executive van het GRI, legt het belang van het nieuwe samenwerkingsverband uit: "De samenwerking is van cruciaal belang om organisaties die volgens de GRI-richtlijnen rapporteren in staat te stellen hun duurzaamheidsinformatie in XBRL aan te leveren. Hiermee kunnen stakeholders de informatie in het rapport veel eenvoudiger en sneller organiseren en gebruiken. Het nieuwe programma is een belangrijke pilot voor het gebruik en de voordelen van XBRL-tagged informatie." zie ook XBRL-publicatie ISACA en IFAC XBRL - de nieuwe Haarlemmerolie FEE-publicatie over ESG-indicatoren in jaarverslagen Twijfels over milieuboekhouding Puma SBR dé standaard voor aanleveren financiële informatie ondernemers Puma publiceert milieu-winst- en verliesrekening Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Deloitte+en+GRI+ontwikkelen+XBRL-taxonomie+duurzaa.aspx

<< Terug    Lees verder >>