“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Primaccount ontwikkelt directe koppeling met CreAim portal en eHerkenning

8/15/2011 3:39:14 PM   Bron: instantreporting.nl

Primaccount Software heeft een Windows service ontwikkeld die zorg draagt voor automatische communicatie met het accountancyportal van CreAim. “Via CreAim kan de ondertekening en de machtiging inzake de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting met behulp van eHerkenning elektronisch verzorgd worden. Aangiften die door Primaccount aangeleverd worden in het nieuwe formaat SBR (XBRL), worden via CreAim ondertekend en ingediend via Digipoort” aldus Koos Kruijer, directeur van Primaccount. “De velden met betrekking tot de voortgang worden aan de hand van de retourberichten, die door CreAim worden aangeleverd, binnen Primaccount automatisch bijgewerkt.” Bedrijven kunnen met hun eHerkenning authenticatiemiddel inloggen op het accountancyportal van CreAim. Op dit portaal hebben bevoegde functionarissen de mogelijkheid aangiften in te zien en goed te keuren, maar ook om machtigingen te verlenen, te muteren en te verwijderen. eHerkenning regelt de digitale herkenning van bedrijven die een overheidsdienst gebruiken. Dat gebeurt op een efficiënte, betrouwbare en eenvoudige manier. Geen verzameling van inlogcodes en wachtwoorden meer. Niet meer voor elke website een andere set inloggegevens. Bedrijven kunnen voortaan met slechts één middel inloggen. Over Primaccount Primaccount Software is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling van fiscale software voor fiscale intermediairs. Al vanaf 1985 is Primaccount (voorheen Montana Automatisering) actief op deze markt. Ruim 1.300 kantoren maken gebruik van de software. Over CreAim CreAim is SBR- en eHerkenning specialist. CreAim levert sinds 2001 aan inmiddels bijna 60.000 gebruikers (veelal klanten van accountantskantoren en salarisverwerkers) toegangs- en beveiligingsmiddelen en geavanceerde internetapplicaties. Wij geven eHerkenningsmiddelen uit en registreren uw machtigingen in ons eHerkenning machtigingenregister. CreAim is een door de overheid erkend leverancier eHerkenning, zie ook http://www.eherkenning.nl/bedrijven/aanbieders Over eHerkenning Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft eHerkenning geïnitieerd in 2009. Vanaf begin 2010 zijn diverse overheidsdienstverleners gestart met implementaties. eHerkenning past binnen de de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en is een van de negentien bouwstenen van het Nationaal Uitvoeringsprogamma dienstverlening en e-overheid (NUP). eHerkenning is de invulling van een belangrijke voorwaarde om de elektronische dienstverlening aan ondernemers en de vermindering van regeldruk en administratieve lasten voor ondernemers mogelijk te maken. eHerkenning is de structurele voorziening voor het elektronisch kunnen herkennen van (medewerkers van) bedrijven. eHerkenning is de opvolger van DigiD voor bedrijven die per 1 januari 2011 is beëindigd. Bron: http://www.creaim.nl/nieuws/primaccount_ontwikkelt_directe_koppeling_met_creai/news/1/232

<< Terug    Lees verder >>