“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Omgevingsloketonline op eHerkenning

8/15/2011 3:39:14 PM   Bron: instantreporting.nl

Het Omgevingsloket Online (OLO) is het digitale loket voor omgevingsvergunningen. OLO is een landelijk gestandaardiseerde ICT-voorziening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. OLO bedient zowel particulieren als ondernemers bij: het checken op vergunningsplichtig zijn, het aanvragen van een vergunning, het volgen van het proces en het doen van meldingen. OLO is één van de zes voorbeeldprojecten van het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en e-Overheid (NUP). OLO biedt particulieren en vertegenwoordigers van ondernemingen de mogelijkheid om omgevingsvergunningen digitaal aan te vragen. Dit zijn vergunningen voor bijvoorbeeld (een combinatie van): Bouwen, kappen, reclame plaatsen, slopen, monumenten onderhouden, wegen aanleggen, brandveilig maken en meer. Horeca- en watervergunningen vallen niet onder de omgevingsvergunningen. Na de aanvraag kan de aanvrager het verloop van de aanvraag via het Omgevingloket volgen. Daarnaast zijn gemeentelijke- en provinciale overheden en hun adviseurs gebruikers van het loket en kunnen zij via het loket de vergunning aanvraag behandelen, controleren en de voortgang van de aanvraag inzien. Omgevingsloket online is op 14 mei 2011 aangesloten op eHerkenning. Bedrijven kunnen sindsdien met hun eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 gebruik maken van de dienst. Dat betekent, dat in Omgevingsloket Online, gebruik makend van eHerkenning, aanvragen kunnen worden ingediend en dat lopende aanvragen, reeds ingediend (of nog in concept) met DigiD voor bedrijven kunnen worden ingezien.   Bron: www.omgevingsloket.nl en www.eherkenning.nl.Bron: http://www.creaim.nl/nieuws/omgevingsloketonline_op_eherkenning/news/1/230

<< Terug    Lees verder >>