“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nieuwsbrief SBR Programma - Mei 2011

8/15/2011 3:39:14 PM   Bron: instantreporting.nl

SBR als exclusief kanaal Vanaf 1 januari 2013 zal SBR het exclusieve aanleverkanaal zijn voor de aangiftes VPB en IB. Dat hebben minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Weekers van Financiën in samenwerking met marktpartijen en verschillende overheidsorganisaties afgesproken. "Dit zorgt ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan de verplichte rapportages aan overheden en banken," aldus minister Verhagen. "Door slim gebruik te maken van deze standaard maken we het leven van ondernemers makkelijker". Bekijk het bericht en de verklaring op de SBR-website. VNO-NCW verwacht dat ondernemers dankzij de keuze voor SBR minder tijd kwijt zijn aan de verplichte rapportages aan overheden en banken en heeft er vertrouwen in dat ondernemers niet voor de kosten van dit probleem opdraaien. En dat levert aanzienlijk efficiencyvoordeel op, stelt VNO-NCW. Bekijk het bericht hier.  Veel verschillende organisaties, waaronder ook MKB-Nederland ondersteunen de nieuwe aanpak. Het werken met één standaard bedrijfsrapportage (SBR) voor de aangiftes voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting levert de ondernemer veel voordelen op, zo zeggen zij. De banken, verenigd in het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), zijn positief over het besluit van de overheid voor digitale belastingaangifte door ondernemers via SBR. Zij voorzien hierdoor een toename van het aantal aanleveringen via SBR. Kijk hier voor het bericht van de banken. SBR is onderdeel van de Digitale Agenda.nl die minister Verhagen van EL&I in mei 2011 lanceerde. "Digitalisering van informatiestromen levert de grootste vermindering op regeldruk als tegelijkertijd ook gekeken wordt naar vereenvoudiging van gegevensuitwisseling". EL&I zet met publieke en private partners in op versterking, verbreding en versnelling van de SBR-aanpak. "We moeten vooral slimmer gaan werken, en dat kan alleen met ICT. Maar om met ICT economische groei te realiseren, moet wel allereerst de bureaucratie worden aangepakt waar bedrijven  zich mee geconfronteerd zien. Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik door de overheid, is het devies", stelde de minister bij de lancering. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid. Wat betekent SBR als exclusieve aanlevermethode voor mij? De meest gestelde vragen over SBR zijn overzichtelijk ingedeeld en gepubliceerd op de website van SBR. De vraag van de maand mei is: "Wat betekent SBR als exclusieve aanlevermethode voor mij?" Bekijk alle vragen en antwoorden op de website van SBR. SBR in beeld gebracht met nieuwe publicatie Het SBR Programma zal een nieuw boekje publiceren: "Signed, sealed, delivered". Hierin tonen alle betrokken partijen hun zijde van de medaille. De successen die het Programma heeft behaald, zoals het vereenvoudigen van het machtingenregime, komen aan bod maar ook het internationale belang en de geschiedenis van het inhoudelijke fundament. Centraal staan de ervaringen van gebruikers; de intermediairs, software leveranciers en uitvragende partijen die Standard Business Reporting reeds toepassen. Ook andere betrokken partijen geven hun visie op SBR. Het boekje is zó ingedeeld dat lezers snel een beeld kunnen krijgen van de standaard en de voordelen die deze hen biedt. Medio juni kunt u het boekje downloaden vanaf de website van SBR. Checklist uitvragen met SBR Op dit moment zijn er vier 'uitvragende partijen' (Belastingdienst, CBS, Kamer van Koophandel en de drie grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank). Het Ministerie van EL&I verkent samen met het SBR Programma nieuwe domeinen waarin de SBR-methode voordelen kan bieden, bijvoorbeeld de pensioen- en verzekeringssector. Wilt u zich ook oriënteren op de mogelijkheden? Eind maart werd al een presentatie gepubliceerd en het SBR Programma heeft nu ook een korte checklist voor nieuwe uitvragers opgesteld mede op basis van ervaringen met lopende pilotprojecten. Klik hier voor de checklist. Terugblik SBR International Forum Het SBR International Forum dat op 23 en 24 mei j.l. in Den Haag plaatsvond, gaf een goede inkijk in het internationale gebruik van Standard Business Reporting. SBR wordt wereldwijd toegepast, waarbij Nederland en Australië voorop lopen. Ook het feit dat in Nederland de bankensector is betrokken is uniek. Maar ook Taiwan, Singapore, China, Groot Brittannie en de VS zijn bezig met hun SBR-aanpak en dat maakte deze tweedaagse conferentie onder voorzitterschap van Nederland en Australië bijzonder nuttig. Een gedetailleerder verslag volgt op de SBR-site, alsmede de presentaties van de diverse sprekers. Presentatie  XBRL-conferentie Brussel beschikbaar De heer Rob Kuipers, Rijksregisseur SBR, heeft op 17, 18 en 19 mei het SBR-Programma vertegenwoordigd op de internationale XBRL conferentie te Brussel. Zijn presentatie treft u op de SBR-website aan. SBR Programma op twitter Het SBR Programma heeft een eigen twitter account (@SBR_NL). Het twitter account is niet alleen bedoeld voor accountants, fiscalisten en andere betrokken intermediairs, maar ook voor softwareleveranciers,  beroepsverenigingen en brancheorganisaties, overheidspartijen, en alle andere geïnteresseerden in gestandaardiseerde rapportages. Iedereen is van harte welkom om "fan" te worden en ons te volgen op twitter: http://twitter.com/SBR_NL  Nieuwe website XBRL Nederland Medio mei is de huidige website, www.xbrl-nederland.nl , overgezet naar de Nederlandse pagina van het internationale XBRL consortium. De tot op heden gebruikte website wordt daarmee niet langer beschikbaar. Nieuwsitems en andere actualiteiten worden vanaf nu gepubliceerd op: www.xbrl.org/nl Bereikbaarheid tijdens feestdagen Gedurende de Pinksterdagen is zowel Logius, het SBR Programma als de functionaliteit van Digipoort als normaal operationeel. Eventuele verstoringen van en wijzigingen op de dienstverlening worden gecommuniceerd via de pagina http://www.logius.nl/actueel/storingen/ 5 jaar Logius Het SBR-Programma is onderdeel van de Dienst digitale overheid Logius. In 2011 bestaan zij precies vijf jaar. In deze vijf jaar heeft Logius een grote groei doorgemaakt. Daar mag aandacht aan besteed worden. En dat doen zij met het thema Co-creatie & Regie. Voor meer informatie bekijkt u de lustrumpagina op de website van Logius. Agenda 7 juni 2011, Conferentie Instant Reporting, Hogeschool van Amsterdam http://www.instantreporting.nl/agenda/54 Contact en ondersteuning Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? De nieuwsbrief SBR verschijnt regelmatig om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen op gebied van Standard Business Reporting. Aanmelden kan via sbr@logius.nl. Het SBR Programmateam ondersteunt u van harte in het werken met SBR. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Het SBR Programmateam is te bereiken op e-mailadres sbr@logius.nl en telefoonnummer 070-8896319. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/nieuwsbrief-mei-2011/

<< Terug    Lees verder >>