“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Belastingdienst in 2013 over op SBR

8/15/2011 3:39:14 PM   Bron: instantreporting.nl

De Belastingdienst zal het in 2013 mogelijk maken dat alle berichten voor de aangifteprocessen van vennootschapsbelasting (VpB) en Inkomstenbelasting (IB) ook verstuurd kunnen worden via SBR. Hiermee wordt inzet van SBR als exclusief 'system-to-system' kanaal voor het VpB- en IB-proces in 2013 mogelijk. Daarmee kiest de overheid definitief voor SBR. Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde Digitale agenda van het kabinet. Met als doel vereenvoudigde gegevensuitwisseling voor financiële rapportagestromen kiest de overheid voor de internationale standaard (SBR). Het ministerie van Economie Landbouw & Innovatie zet met publieke en private partners in op versterking, verbreding en versnelling van deze aanpak. Daarmee lijkt de kogel door de kerk en is de keuze voor SBR finaal. Het ministerie presenteert SBR in het kader van lastenverlichting voor ondernemers. Het ministerie wil meer uniformiteit in de gegevensuitwisseling tussen overheid en burgers. De nota zegt daarover ‘Efficiënter werken is mogelijk als bedrijven minder regeldruk ervaren. Hiertoe wordt een elektronisch ondernemingsdossier opgezet. Bedrijven vullen dit dossier eenmalig met door overheden gevraagde gegevens en machtigen hun vervolgens om deze in te zien. Ofwel eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik. Om op grote schaal besparingen te realiseren met het elektronisch afhandelen van contacten tussen overheid en ondernemers, wil het kabinet bedrijven een recht op elektronisch zakendoen met de overheid geven. Deze invoering van het ondernemingsdossier moet een reductie van 15% administratieve lasten bewerkstelligen. Vanaf het vierde kwartaal 2011 wordt het Ondernemingsdossier ingevoerd in o.a. de horeca, recreatie en rubber- en kunststofindustrie. Na evaluatie wordt besloten in hoeverre voor de periode 2012 ? 2014 de aanpak wordt verbreed. Er start een verkenning naar mogelijkheden voor invoering van het Ondernemingsdossier in topsectoren, zoals agrofood, tuinbouw en creatieve industrie. Daarnaast wil de overheid ook dat marktpartijen deze nieuwe wijze van werken omarmen, of zoals de nota het uitdrukt: Efficiëntiewinst door slimmer werken biedt ook kansen in ketens waar de overheid geen partner is.Bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/ict/belastingdienst-in-2013-over-op-sbr.100636.lynkx

<< Terug    Lees verder >>