“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Kansas University gastheer internationale XBRL Conferentie

8/15/2011 3:39:14 PM   Bron: instantreporting.nl

Hans Verkruijsse, professor aan de universiteit van Tilburg, heeft onlangs deelgenomen aan de 5e internationale XBRL Conferentie van de universiteit van Kansas. De belangrijkste doelstellingen van deze conferentie, die van 28-30 april werd gehouden, waren een omgeving te bieden om kennis en best practices te delen, discussies en samenwerking te stimuleren en tot de realisatie van het volledige potentieel van XBRL te komen. Ook was de conferentie erop gericht om deelnemers, bestaande uit zowel academici en praktijkmensen, uit te dagen verder te denken dan wat er momenteel al wordt gedaan om het gebruik van XBRL en XBRL-GL in de digitale economie te vergroten. Verkruijsse licht toe: "op deze bijeenkomst, welke een keer in de twee jaar wordt georganiseerd, heb ik gesprekken gehad die op hun beurt weer leiden tot vervolgafspraken en ?gesprekken." Onder de deelnemers waren onder andere ook Eric Cohen van PWC en Miklos Vasarhelyi van de Rutgers University, mensen met wie hij inmiddels een lange samenwerking heeft opgebouwd. Klik hier voor het programma van de conferentie. Voor meer informatie over de bijeenkomst of de vergaderdocumenten, stuur een e-mail aan: maaike.van.kempen@xbrl-nederland.nlBron: http://www.xbrl.org/nl/Nieuwsberichten/Kansas%20University%20-%20XBRL%20Conferentie.pdf

<< Terug    Lees verder >>