“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

ING breidt pilot Standaard Bedrijfs Rapportage (SBR) uit

8/15/2011 3:39:14 PM   Bron: instantreporting.nl

De NOAB, Harrier, HLB Schippers en Lansigt accountants en belastingadviseurs sluiten zich aan bij de Standaard Bedrijfs Rapportage (SBR) pilot van de ING. Deze pilot is op 15 november 2010 van start gegaan met 10 deelnemende intermediairs. Vanwege de positieve resultaten is besloten om de samenwerking met de intermediairs voort te zetten. De SBR-pilot van de ING duurt tot 1 oktober 2011. Op 15 november 2010 zijn de ING en 10 intermediairs een pilot gestart om kredietaanvragen van ondernemers sneller te beantwoorden. Het gebruik van SBR speelt hierin een cruciale rol. ING en de deelnemende intermediairs hebben vorig jaar afgesproken dat de ING tijdens de pilotperiode kredietaanvragen van ondernemers onder 500.000 euro binnen 4 werkdagen beoordeelt. Voor kredietaanvragen tussen 500.000 en 1.000.000 euro geeft de ING binnen 10 werkdagen uitsluitsel. Voorwaarde is dat de intermediair de jaarcijfers via SBR aanlevert en dat alle benodigde gegevens compleet zijn. Tussentijdse evaluatie ING heeft in de afgelopen maanden de eerste SBR kredietrapportages ontvangen en verwerkt in het kader van een kredietaanvraag. ING en de intermediairs hebben daarbij ervaring opgedaan met digitaal rapporteren en het versnelde kredietaanvraagproces. De eerste ervaringen zijn positief. De kredietrapportages zijn correct ontvangen en alle kredietaanvragen zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld. Op basis van een tussentijdse evaluatie hebben betrokken partijen besloten tot voortzetting van hun samenwerking tot 1 oktober 2011. Ondernemers bevestigen belang SBR voor kredietaanvraag Uit recent onderzoek van de ING onder ondernemers blijkt dat driekwart van de ondernemers de jaarcijfers in SBR aanlevert als dat de kredietaanvraag versnelt. Een derde van de ondervraagde ondernemers zegt over te stappen naar een intermediair die SBR-rapportages kan opstellen, als blijkt dat de eigen accountant of administratiekantoor dit niet kan. Met standaard bedrijfsrapportages kunnen ondernemers via hun accountant of administratiekantoor gemakkelijk en veilig hun jaarcijfers digitaal aanleveren bij de ING. Deze cijfers zijn onder meer van belang voor het aanvragen van een krediet. Ook de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel kunnen financiële rapportages digitaal ontvangen. Sneller en beter inzichtING en de 14 intermediairs hebben SBR omarmd en zien SBR als een kans om de dienstverlening aan ondernemers verder te verbeteren. SBR zorgt er bijvoorbeeld voor dat ING sneller en beter inzicht heeft in de financiële positie van een ondernemer die krediet aanvraagt. Hierdoor kan ING sneller uitsluitsel geven of een ondernemer in aanmerking komt voor krediet. Intermediairs kunnen met SBR hun dienstverlening aan ondernemers eveneens verbeteren. Met deze pilot willen ING en de 14 intermediairs ervaring opdoen met dit versnelde proces. Deelnemende partijenING werkt in deze pilot samen met 14 intermediairs: GIBO Groep, Reeleezee, CreAim, Meeuwsen ten Hoopen, Nicolai Tabak, Roza Accountants & Adviseurs,  De Keijzer Nipius & Co Accountants, Adbeco Accountants, Lentink Accountants/Belastingadviseurs, Baker Tilly Berk, NOAB, Harrier, HLB Schippers en Lansigt accountants en belastingadviseurs. Bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/ict/ing-breidt-pilot-standaard-bedrijfs-rapportage.99382.lynkx

<< Terug    Lees verder >>