“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR opmaat naar sneller werken door de bank. Banken zoeken niet de stoel van de accountant

8/15/2011 3:39:14 PM   Bron: instantreporting.nl

‘Uiteindelijk moeten beslissingen over de toekenning van een ondernemerskrediet sneller genomen worden.’ Dat stelt Bart Schlatmann van ING Nederland. Binnen 4 resp. 10 dagen moeten deze beslissingen bij kredieten tot resp. ? 500.000 c.q. ? 1 miljoen worden genomen. Bij de ING loopt sinds november vorig jaar een SBR-pilot met een tiental intermediairs waarin wordt proefgedraaid om snel en feilloos kredietrapportages van de ondernemer en zijn accountant via de bankenhub bij de bank te krijgen. Van opschuiven in de keten ? banken pakken een stuk administratie ? is volgens hem absoluut geen sprake. Bart Schlatmann is duidelijk in zijn verhaal over SBR, banken en kredietverlening. Hij benadrukt expliciet nog eens dat SBR geen initiatief is van de banken, maar van de overheid. In het kader van verlichting van administratieve lasten nam de overheid enkele jaren geleden het initiatief om met XBRL/SBR van start te gaan. En bij de ING moet dat nu leiden tot snellere procedures bij de kredietverstrekking. ING is daarom in samenwerking met een aantal accountants- en administratiekantoren en softwarehuizen een pilot gestart om met behulp van SBR het krediet acceptatieproces zodanig te stroomlijnen dat de bank sneller beslissingen kan nemen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar de ING is ervan overtuigd dat snelheid, voorspelbaarheid en transparantie belangrijke factoren zijn om de klant tevreden te stellen. Incomplete gegevensWaar de bank van af wil, zijn incomplete gegevens. Dat vertraagt het proces. Daar speelt de SBR-bankentaxonomie een belangrijke rol. In principe wordt met behulp van de bankentaxonomie alle informatie uitgevraagd die voor een kredietbeslissing noodzakelijk is. Schlatmann: ‘Hoe meer de informatie gestandaardiseerd is, hoe sneller wij terug kunnen leveren.’ In wezen verandert het proces voor de bank niet. Het begint bij de bank nog steeds met signaleren van een kredietbehoefte bij een ondernemer. Dat kan zijn voor een gebouw, een overname, nieuwe machines enz. Een ondernemer heeft dan vaak nog geen idee van de kredietmogelijkheden. Schlatmannn signaleert drie stappen: een ondernemer komt met zijn kredietverhaal bij de bank, vaak is dat nog heel globaal. Het toetsen van de haalbaarheid speelt dan een belangrijke rol. De volgende stap is de kredietstructuur: kort, lang, met of zonder zekerheden, vreemd vermogen, mezzanine of combinaties daarvan. Een derde punt is of alle informatie beschikbaar en compleet is. ‘Het gebeurt heel vaak dat de informatie niet in orde is, of in delen komt.’ Schlatmann wijst daar in ook naar de accountant. 'Die kan daarin enorm helpen. Als geldverstrekker moet je altijd duidelijk van te voren aangeven wat je nodig hebt. Hoe eerder wij de informatie compleet hebben, hoe sneller wij kunnen werken.’. De pilot zoals die nu loopt moet er voor zorgen dat het proces feilloos loopt. Schlatmann wil niet het exacte bedrag noemen van de investering die de ING hierin doet. Hij legt wel de complexiteit van het proces uit. Bij een ketentest gaat informatie in een SBR-formaat van ondernemer en accountant via de bankenportaal naar de bank. De ondernemer en de accountant moeten hun gegevens goed controleren. Binnen de bankenportaal vinden validaties plaats en de gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar de bank. Binnen de bank heeft dat dan ook weer consequenties voor allerlei informatiesystemen die in meer of mindere mate met elkaar samenhangen. Uiteindelijk moeten binnen de bank dergelijke systemen met een foutenmarge van nagenoeg 0 kunnen draaien. Over het geld dat de ING erin steekt, reageert Schlatmann zeer Nederlands: ‘Vooralsnog gaan de kosten voor de baat uit.’ Andere ketenSchlatmann ziet SBR/XBRL als zeer kansrijk in het kader van administratieve lastenverlichting. Het begon vanuit de overheid met één voor drie oftewel één informatiebron voor rapportages naar de Belastingdienst, het CBS en de Kamer van Koophandel. Met de bankentaxonomie is dat nu één voor vier. Daar hoeft het niet bij te blijven. ‘Ik zie wel nieuwe partijen aanhaken, bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, kredietbeoordelaars en brancheverenigingen. Ook binnen de overheid zijn er nog talloze aanvullende mogelijkheden, zoals bij onderwijs, gezondheidzorg, uitkeringen en subsidiestromen. Straks heb je één voor tien! Schlatmann ziet de grenzen tussen de verschillende partijen echter niet vervagen. ‘Banken gaan geen administratieve diensten aanbieden. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen alleen maar rapporteren over datgene wat een ondernemer bij ons doet. Gemiddeld heeft een onderneming 2,3 bankrekeningen. Heeft hij soms kredieten van verschillende banken. Wij hebben dat overzicht niet. De accountant heeft dat overzicht wel.’ Kortom administratieve diensten passen zijns inziens niet bij de bank. De bank heeft als core business enerzijds het verzorgen van het betalingsverkeer en het beheren van spaargelden en anderzijds het verstrekken van kredieten. Administraties voeren voor de ondernemer hoort daar volgens Schlatmann niet bij. Bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/ict/sbr-opmaat-naar-sneller-werken-door-de-bank-banken.99420.lynkx

<< Terug    Lees verder >>