“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR/XBRL verplichtstellen neemt stofwolk in softwareland weg

8/15/2011 3:39:14 PM   Bron: instantreporting.nl

Geen eenduidigheid in de kosten van SBR/XBRL bij aanbieders van software Als criticaster heb ik regelmatig kanttekeningen gemaakt tegen de invoering van SBR/XBRL. Laat ik voorop stellen dat de meeste kanttekeningen niet zomaar verdwijnen als verplichtstelling van SBR/XBRL een feit wordt. Toch ben ik ongetwijfeld een van de grootste voorstanders als het gaat om verplichtstelling van SBR/XBRL. De belangrijkste reden is dat de enorme stofwolk in softwareland wordt weggenomen als het gaat om de implementatie van SBR/XBRL binnen administratieve toepassingen. Al jaren claimen softwareleveranciers  SBR/XBRL functionaliteit gereed te hebben. Slechts in een beperkt aantal gevallen blijkt dat laatste ook daadwerkelijk het geval te zijn. De vraag is ook welke SBR/BRL functionaliteit straks, zonder meerkosten, aangeboden wordt in het kader van afgesloten onderhoudscontracten? Laat ik daarbij wel de kanttekening maken dat softwareleveranciers, afhankelijk van de gekozen oplossingsrichting, aanzienlijke kosten hebben gemaakt en nog zullen maken om SBR/XBRL functionaliteit operationeel te krijgen. Die kosten zullen toch op de een of andere manier terugverdiend moeten worden. Aan ICT~Office (Branchevereniging van IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven) heb ik in elk geval gevraagd in hoeverre de kosten voor gebruikers van de software begrepen is in de kosten van onderhoudscontracten als de invoering van SBR verplicht wordt? ICT~Office heeft in een reactie op deze vraag laten weten zich niet te bemoeien met de bedrijfsvoering van individuele leden. Bron: http://www.ictaccountancy.nl/

<< Terug    Lees verder >>