“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

'Rekenkamer heeft tunnelvisie op open source'

8/15/2011 3:39:15 PM   Bron: instantreporting.nl

De Algemene Rekenkamer geeft blijk van tunnelvisie door kostenbesparingen op licenties als voornaamste voordeel te zien van het gebruik van open source software door de overheid. Dat zegt opensource-expert Arjen Kamphuis, die in 2002 initiator was van de Motie-Vendrik. Volgens voorzitter Marc Vloemans van OSSLO, de branchevereniging voor Nederlandse opensourcedienstverleners, neemt de Rekenkamer in het rapport te veel stelling en is daarmee zijn boekje te buiten gegaan. De Algemene Rekenkamer publiceerde dinsdag 15 maart een rapport, met als hoofdconclusie dat de overheid geen hoge verwachtingen moet hebben van kostenbesparingen door open source software. De aanleiding voor dit rapport was een motie die voormalig SP-Tweede Kamerlid Arda Gerkens in 2010 indiende. Zij wilde laten onderzoeken hoeveel geld de Nederlandse overheid kan besparen door open source software en open standaarden te gebruiken. Kamphuis vindt het teleurstellend dat de Rekenkamer de ogen sluit voor onder meer de macro-economische voordelen van het verminderen van leveranciersafhankelijkheid. 'Van alle input die ik, en vele anderen, hebben gegeven is niets terug te zien',  zegt Kamphuis. Als onderdeel van het onderzoek opende de Algemene Rekenkamer onder meer op LinkedIn een groep om inzichten te verzamelen. Macro-economische voordelen Het is Kamphuis 'een raadsel' waarom de Rekenkamer ervoor heeft gekozen om onder meer de macro-economische voordelen van het verminderen van leveranciersafhankelijkheid buiten beschouwing te laten in haar rapport, zoals het Centraal Planbureau dat wel deed in maart 2009. 'Naast de directe kosten [als gevolg van besparingen op softwarelicenties], zijn er diverse indirecte kosten die mogelijk een veelvoud bedragen. Kosten van beheren en beveiligen van kwetsbare monoculturen. Kosten veroorzaakt door het werken met verouderde systemen en applicaties doordat nieuwe niet kunnen worden ingevoerd door vendor-lock',  schrijft Kamphuis in een blog. Ook meer principiële opbrengsten van open source software, zoals de mogelijkheid om democratische controle over software te kunnen uitoefenen, zijn volgens Kamphuis ten onrechte buiten beschouwing gelaten. OSSLO Volgens voorzitter Marc Vloemans van OSSLO, de branchevereniging voor opensourcedienstverleners in Nederland, heeft de Algemene Rekenkamer in het rapport te veel stelling genomen en is daarmee haar boekje te buiten gegaan. 'De Algemene Rekenkamer neemt een onverwachte, expliciet beleidsbepalende, rol in. Ondanks haar taak als een onafhankelijk orgaan dat controleert of de uitgaven van de Nederlandse rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn', schrijft Vloemans in een blog. Kamphuis: 'Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet in dit rapport haar mening bevestigd. In eerste instantie had Donner aangegeven dat hij niet zou reageren op het rapport. Nu het in zijn straatje past, heeft hij echter een zeer uitgebreide schriftelijke reactie gegeven.' Read more: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/open_source/3838335/1277105/rekenkamer-heeft-tunnelvisie-op-open-source.html#ixzz1TyPremt2

<< Terug    Lees verder >>