“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XBRL Nederland stelt Scriptie Award

8/15/2011 3:39:15 PM   Bron: instantreporting.nl

Op initiatief van XBRL Nederland wordt dit jaar voor de eerste keer de XBRL Nederland Scriptie Award uitgereikt. HBO- en WO-studenten die tussen 1 november 2010 en 1 november 2011 afstuderen op een aan XBRL/SBR gerelateerd onderwerp, kunnen meedingen naar deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag. De XBRL Nederland Scriptie Award is ingesteld om het onderzoek naar de toepassing van XBRL te stimuleren. Voorwaarde voor deelname is dat het onderwerp van de afstudeerscriptie een directe relatie heeft met het (gebruik van) XBRL in relatie tot bijvoorbeeld bedrijfseconomie, accountancy of aanverwant terrein. Een deskundige jury, voorgezeten door een lid van het bestuur van XBRL Nederland, beoordeelt de inzendingen op onder andere originaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en praktische relevantie. De winnaar zal in het eerste kwartaal van 2012 tijdens een feestelijke gelegenheid bekend gemaakt worden en gaat naar huis met een oorkonde en een geldbedrag van ? 1.500. Voor de winnaar van de tweede- en derde prijs is respectievelijk ? 1.000 en ? 750 beschikbaar. Scripties dienen vóór 1 november aan XBRL Nederland te worden aangeboden in Word-format bij secretariaat@ xbrl-nederland.nl. Alle ingezonden scripties worden gepubliceerd op de website van XBRL Nederland www.xbrl-nederland.nl, het Instant Reporting-initiatief van de Hogeschool van Amsterdam www.instantreporting.nl en het SBR Programma www.sbr-nl.nlBron: http://www.xbrl-nederland.nl/

<< Terug    Lees verder >>