“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Consultatie architectuur regels Nederlandse Taxonomie

8/15/2011 3:39:15 PM   Bron: instantreporting.nl

Het SBR project heeft besloten om de creatieregels waaraan de Nederlandse Taxonomie moet voldoen, de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA), aan een breed publiek inzichtelijk maken. De NTA is het kader waarbinnen NT partners hun taxonomie ontwikkelen en biedt Logius de mogelijkheid de taxonomieën op (technische) kwaliteit te beoordelen. De creatieregels zijn opgenomen in een Wiki (openbare webtoepassing) waarbij alle betrokkenen de mogelijkheid krijgen commentaar te leveren, in opmaat naar de definitieve NTA per 15 mei. Er worden creatieregels gesteld die ingaan op de XBRL syntax maar ook over hoe conceptnamen opgesteld moeten worden of gegevens gemodelleerd moeten worden. Voorheen stonden deze regels alleen ter beschikking van de NT partners omdat zij immers een (deel) taxonomie moeten ontwikkelen. Middels een inspraakronde in de Expertgroep Gegevens is de NTA éénmalig voorgelegd ter consultatie. Maar, de regels zijn niet in beton gegoten. Want door ervaring op te doen ontstaan nuanceringen, door nieuwe XBRL mogelijkheden toe te staan moeten er nieuwe regels volgen en door input van derden (ook internationaal) worden regels aangescherpt. Dit maakt de NTA een levend stuk waarbij een passende inspraakmogelijkheid geboden moet worden. Momenteel is het project hiervoor een openbare webtoepassing (of:wiki) ingericht waarin de regels opgenomen zijn en waarbij alle betrokkenen de mogelijkheid krijgen om commentaar te leveren. Het zal voor derden niet mogelijk zijn de regels aan te passen. Commentaar wordt door SBR verwerkt en in de reguliere werkgroep NT ingebracht als discussiepunt. Besluiten zullen resulteren in het aanpassen van de regels dan wel het gefundeerd afwijzen. De voor- en tegenargumenten bij elke regel blijven staan zodat nieuwe lezers de argumentatie kunnen volgen en er geen onnodige voorstellen behandeld hoeven te worden. De wiki is sinds 9 maart 2011 ter consultatie beschikbaar via de volgende url:http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/Hoofdpagina Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/Consultatie%20architectuur%20regels%20Nederlandse%20Taxonomie/

<< Terug    Lees verder >>