“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Agentschap NL houdt pilot met aanvragen subsidie via SBR

8/15/2011 3:39:15 PM   Bron: instantreporting.nl

Agentschap NL voert dit voorjaar een pilot uit op het gebied van Standard Business Reporting. In de pilot worden de mogelijkheden verkend om SBR te gebruiken bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Dit gebeurt onder andere bij de WBSO, een grote fiscale regeling om innovatie te stimuleren. Op basis van de pilot brengt het Agentschap de businesscase van SBR voor de hele keten in kaart: bedrijven, intermediairs en de eigen administratie. Agentschap NL is daarmee de eerste nieuwe overheidsorganisatie die een SBR-pilot uitvoert in navolging van de initiatiefnemers (Belastingdienst, KvK, CBS). Bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/ict/agentschap-nl-houdt-pilot-met-aanvragen-subsidie.98874.lynkx

<< Terug    Lees verder >>