“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nieuwsbrief Standard Business Reporting Programma

8/15/2011 3:39:15 PM   Bron: instantreporting.nl

Aanleveringen in SBR In januari en februari van dit jaar zijn er ruim 17.000 OB-berichten via SBR ingestuurd. Enkele honderden jaarrekeningen werden bij de Kamer van Koophandel ingestuurd via de Digipoort en tevens krijgt het CBS statistiekinformatie binnen via SBR. De aantallen SBR-berichten groeien daarmee gestaag. Grote OB-aanleveraars in deze maanden waren CreAim en GIBO Groep. Op 28 januari heeft Van Oers Accountants de eerste opgave ICP (Intracommunautaire prestaties) naar de Belastingdienst ingezonden via het SBR-concept, gevolgd door nog een aantal in februari. Voorheen was deze berichtsoort beter bekend onder de ICL-opgave. Na in totaal 39 ICL-opgaven te hebben ontvangen in 2008 en 2009 heeft de Belastingdienst besloten om de opgave ICP te introduceren waaronder zowel leveringen als diensten vallen.  Andere bijzondere SBR-aanleveringen waren de eerste kredietrapportages door Adbeco en de eerste IB-aangifte door J. Urlus. Deze aanleveringen zijn met behulp van de SBR-verzendapplicaties van CreAim aangeleverd aan de betreffende infrastructuren (de BIV van de banken respectievelijk Digipoort). Subsidies via SBR Agentschap NL voert dit voorjaar een pilot uit op het gebied van Standard Business Reporting. Daarin verkent men de mogelijkheden om SBR te gebruiken bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Dit gebeurt onder andere bij de WBSO, een grote fiscale regeling om innovatie te stimuleren. Op basis van de pilot brengt het Agentschap de businesscase van SBR voor de hele keten in kaart: bedrijven, intermediairs en de eigen administratie. Agentschap NL is daarmee de eerste nieuwe overheidsorganisatie die een SBR-pilot uitvoert in navolging van de initiatiefnemers (Belastingdienst, KvK, CBS). Meer informatie is te verkrijgen bij Martijn Verhagen via sbr@logius.nl Nieuwe bankentaxonomie 2011 en filmpjes voor ondernemers Sinds 1 maart is het mogelijk om via de nieuwe bankentaxonomie 2011 (BT2011) kredietrapportages aan te leveren. Deze nieuwe versie van de bankentaxonomie is ontwikkeld door het FRC, het Financiële Rapportages Coöperatief. Dit is het samenwerkingsverband van ABN AMRO, ING en Rabobank om de inzet van SBR voor kredietrapportages in te vullen. De BT2011 biedt meer mogelijkheden om digitale kredietrapportages aan te (laten) leveren bij banken. Naast rapportages voor kleine rechtspersonen en natuurlijke personen is het nu ook mogelijk om voor middelgrote ondernemingen kredietrapportages via SBR aan te (laten) leveren. Om te illustreren wat SBR voor de aanlevering van kredietrapportages aan banken voor ondernemers kan betekenen, heeft het FRC filmpjes gemaakt in samenwerking met ondernemers. U vindt ze op: http://www.rapportageportaal.nl/recente_nieuwsberichten XBRL Nederland start project ondersteuning softwareleveranciers Steeds meer softwareleveranciers faciliteren XBRL ten behoeve van rapportages door ondernemingen aan overheden en banken. Iedere leverancier moet zelf overwegen hoe XBRL aan zijn klanten wordt aangeboden. XBRL Nederland is ter ondersteuning van alle leveranciers een project gestart om hen waar mogelijk te helpen. Lees meer op de website XBRL. Programma regeldruk aan de Tweede Kamer aangeboden Minister Verhagen van EL&I  heeft medio februari het “Programma Regeldruk; Makkelijker en eenduidig rapporteren” aangeboden aan de Tweede Kamer. Bekijk de publicatie op de website van ELI.Juist om de administratieve last van verplichte rapportages zoals belastingaangiftes en jaarrekeningen voor bedrijven te verminderen, loopt het programma Standard Business Reporting (SBR). Uitgangspunt is het eenduidig definiëren en vastleggen van alle voor de rapportages benodigde gegevens in de administratie. Hierdoor worden gegevens hergebruikt en wordt het mogelijk om alle rapportages snel en elektronisch aan te leveren. Openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst met gebruik van Digipoort In de Staatscourant, nr 3348, 25 februari 2011, is het openstellingbesluit gepubliceerd dat voor elektronisch berichtenverkeer Digipoort gebruikt kan worden. De staatssecretaris van Financiën heeft hiertoe besloten en maakt met het besluit kenbaar dat voor het elektronisch berichtenverkeer met gebruik van Digipoort de elektronische weg tussen belanghebbenden en de Belastingsdienst is geopend en geeft hierbij aan welke specifieke eisen daarvoor gelden. Zo gelden er specifieke voorwaarden voor de indiening van een verkorte aangifte inkomstenbelasting voor binnenlands belastingplichtige ondernemers en een verkorte aangifte vennootschapsbelasting. Een voorbeeld hiervan is dat de fiscale dienstverlener of koepelorganisatie een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst heeft gesloten. Het besluit treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 in werking. Bekijk het openstellingbesluit hier. RfC  voor XBRL Dimensions Het SBR Programma heeft op 22 februari ter marktconsultatie een Request for comments gepubliceerd. In de RfC wordt aan taxonomiebouwende partijen gevraagd welke visie zij hebben op de toepassing van XBRL Dimensions in de Nederlandse Taxonomie. Reacties kunnen tot 15 maart ingediend worden. Lees meer. XBRL vast onderdeel curriculum HvA Op 25 maart start de Hogeschool van Amsterdam met colleges over XBRL. Bijzonder is dat de HvA als eerste hogeschool in Nederland XBRL heeft opgenomen in het vaste curriculum voor accountancystudenten. De docent is Jacques Urlus, Senior adviseur bij het SBR Programmateam. De HvA zet stevig in op het vergroten van het XBRL- en SBR-kennisniveau in Nederland. Zo vond bijvoorbeeld dinsdag 18 januari het congres ‘Koers op SBR’ plaats als afsluiting van het zo geheten Stage+ traject. Remco van Wijk,Implementatiemanager van het SBR Programma, was gastspreker. Op de XBRL site is een verslag geplaatst. Instant Reporting is een expertisecentrum in het Domein Economie en Management en verbonden aan het lectoraat kenniseconomie in de regio Amsterdam. XBRL ook in Rotterdam onder de aandacht Op 4 februari organiseerde de Hogeschool Rotterdam een thema-dag XBRL. In twee groepen werden ruim 800 studenten geïnformeerd over XBRL, het belang van het gebruik en de toepassingsmogelijkheden. De studenten Accountancy, Bedrijfseconomie, Financiële Economie en Financieel Management waren erg enthousiast over dit initiatief. Het programma werd gevormd door sprekers vanuit de Belastingdienst, accountants (SRA), de banken (ING) en het onderwijs (HvA). Kan ik met SBR werken als ik niet veel van XBRL weet? De meest gestelde vragen over SBR zijn overzichtelijk ingedeeld en gepubliceerd op de website van SBR. De vraag van de maand februari is : “Kan ik met SBR werken als ik niet veel van XBRL weet?”Bekijk alle vragen en antwoorden op de website van SBR. Hebt u het idee dat er veelgestelde vragen zijn die daar missen, mail ons dan: sbr@logius.nl. Agenda 24 maart 2011 NOiV Jaarcongres 'Open Einder'. http://www.ecp-epn.nl/noiv-jaarcongres 14 april 2011 SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs www.ictaccountancy.nl 19 t/m 21 april 2011 Overheid & ICT beurs http://www.overheid-en-ict.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx Contact en ondersteuning Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? De nieuwsbrief SBR verschijnt regelmatig om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen op gebied van Standard Business Reporting. Aanmelden kan via sbr@logius.nl. Het SBR Programmateam ondersteunt u van harte in het werken met SBR. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Het SBR Programmateam is te bereiken op e-mailadres sbr@logius.nl en telefoonnummer 070-8896319. Alle informatie staat ook op www.sbr-nl.nl. Over Standard Business Reporting Standard Business Reporting zorgt ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan het maken en aanleveren van verplichte rapportages aan overheden en banken. Het eenmaal inrichten van de bedrijfsadministratie volgens SBR zorgt voor het efficiënt hergebruik van gegevens. Zo hoeven de verschillende rapportages niet handmatig samengesteld en verzonden te worden. Dit scheelt tijd, geld en energie. Bron: http://www.creaim.nl/nieuwsbrief_standard_business_reporting_programma/news/1/220

<< Terug    Lees verder >>