“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

EC wil elektronische handtekeningen en authenticatie/eHerkenning

8/15/2011 3:39:15 PM   Bron: instantreporting.nl

De Europese Commissie is een raadpleging gestart over hoe elektronische handtekeningen en identificatie kunnen bijdragen aan de verbetering van de interne digitale markt. Het Nederlandse project eHerkenning geeft hier al invulling aan. Volgens verantwoordelijk eurocommissaris Neelie Kroes van de Digitale Agenda vormen moeilijkheden om iemand te identificeren en de handtekening van personen te verifiëren op dit moment binnen de EU nog een belangrijk obstakel voor de verdere ontwikkeling van e-commerce tussen de lidstaten. E-commerce is volgens haar een belangrijk onderdeel van de Digitale Agenda. VragenDe EC wil nu op het gebied van elektronische handtekeningen en identificatie maatregelen nemen en de raadpleging moet daarbij gaan helpen. De raadpleging moet, volgens de eurocommissaris, antwoord gaan geven op vragen over de verwachtingen van burgers en bedrijven uit de lidstaten over de EU-regelgeving over elektronische handtekeningen, identificatie en authenticatie. Ook moet de vraag worden beatwoord wat de ideeën van de ICT-sector zijn over hoe elektronische handtekeningen het beste kunnen worden afgestemd op toekomstige technologische vooruitgang. Andere vragen die moeten worden beantwoord, zijn onder andere welke gemeenschappelijk reeks van beginselen er moet komen voor de wederzijdse erkenning van elektronische identificatie en authenticatie in de EU en in welke mate de wetenschap kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe elektronische identificatie en authenticatie van elektronische handtekeningen. In dit laatste geval denkt de eurocommissaris voornamelijk aan alternatieven voor PKI's die op dit moment voor het beheer van elektronische handtekeningen worden gebruikt.ResultatenDe resultaten van deze vragen zullen, aldus Kroes, worden gebruikt bij de herziening van de bestaande richtlijn van de EC voor elektronische handtekeningen, eSignature, en bij de voorbereiding van een gepland initiatief voor de wederzijdse erkenning van elektronische identificatie en authenticatie. De Europese Unie heeft trouwens al een modelproject voor de wederzijdse erkenning van elektronische handtekeningen lopen. Dit Secure idenTity acrOss boRders linKed (STORK)-project is bedoeld om de grensoverschrijdende erkenning van stelsels voor elektronische identificatie en een gemakkelijke toegang tot overheidsdiensten in achttien Europese landen mogelijk te maken. Met dit project moeten ingezetenen van de Europese Unie hun nationale digitale identiteit niet alleen binnen het eigen land, maar ook binnen de hele EU kunnen gebruiken. eHerkenningIn Nederland is eHerkenning (zie www.eherkenning.nl ) gebaseerd op de STORK uitgangspunten. Op eenvoudige en betrouwbare wijze toegang krijgen tot de digitale diensten van de overheid. Dat is mogelijk met eHerkenning. eHerkenning is een efficiënte én betrouwbare dienst die de digitale herkenning van zakelijke afnemers van overheidsdiensten eenvoudig regelt. Een eenvoudige manier van inloggen met één middel voor alle overheidsdiensten.Met eHerkenning is het eenvoudiger voor bedrijven en overheidsdienstverleners om elektronisch zaken met elkaar te regelen. eHerkenning is al beschikbaar vanaf 3 mei 2010. Vanaf dat moment is een aantal pilotimplementaties met eHerkenning uitgevoerd. Vanaf 13 september 2010 is versie 1.0 beschikbaar en is eHerkenning geschikt voor breed gebruikt. Bron: Infosecurity/CreAim  http://www.creaim.nl/nieuws/ec_wil_elektronische_handtekeningen_en_authenticat/news/1/219

<< Terug    Lees verder >>