“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

ICT~Office: Financieel rapporteren met XBRL haalbaar per januari 2013

8/15/2011 3:39:15 PM   Bron: instantreporting.nl

De softwareleveranciers die zijn aangesloten bij ICT~Office achten het mogelijk om per 1 januari 2013 XBRL als standaard voor financiële rapportages operationeel te maken. De tussenliggende periode kan worden gebruikt om de nodige praktijktesten uit te voeren. Er is wel aandacht vereist voor de omgang met 'oude' formaten na de invoering. Dat heeft ICT~Office na raadpleging van de achterban laten weten aan het SBR-beraad, de overheidscommissie die de introductie van XBRL in Nederland begeleidt. Volgens ICT~Office, de branchevereniging van de IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven in Nederland, is het van belang dat de informatiestromen en werkprocessen tussen het Nederlands Taxonomie Project ( NTP) en de Banken Taxonomie (BT) meer op elkaar worden afgestemd en dat er wordt gewerkt aan meer draagvlak vanuit intermediairs en ondernemingen. Uitzonderingen vermijden Invoering ? al dan niet met een verplichting ? moet samengaan met het op termijn stopzetten van BAPI en het prioriteren van Digipoort. Uitzonderingen voor uitvragende partijen (zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek) die nu nog bestaan, dienen te worden vermeden, zo stelt de ICT-koepelorganisatie. Hogere kwaliteit ICT~Office wijst erop dat softwareleveranciers belang hebben bij uniforme standaarden. Gereduceerde complexiteit leidt tot minder foutgevoeligheid en een hogere kwaliteit van de software. Softwareleveranciers hebben reeds significante investeringen gedaan om de gehele SBR-stroom op een centrale en efficiënte manier te ondersteunen. Meer flexibiliteit Voor de gebruikers van de SBR/XBRL-softwarepakketten ontstaat meer flexibiliteit. Ze worden minder afhankelijk van softwareleveranciers, omdat data gemakkelijker uitwisselbaar wordt. Daarnaast kan data straks ook worden gebruikt voor andere applicaties en (toekomstige) andere uitvragende partijen. Bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/ict/ict~office-financieel-rapporteren-met-xbrl.98698.lynkx

<< Terug    Lees verder >>