“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR Programma publiceert nieuwe versie Gebruikershandleiding jaarrekening op fiscale grondslag

8/15/2011 3:39:15 PM   Bron: instantreporting.nl

Het SBR Programma heeft op 22 februari jl. op haar website een nieuwe versie gepubliceerd van de Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag. Deze nieuwe gebruikershandleiding heeft de status van conceptversie, commentaar hierop is mogelijk tot uiterlijk 31 maart. De Gebruikershandleiding op fiscale grondslag ten behoeve van het opstellen van jaarrekeningen over verslagjaar 2010 geeft invulling en uitleg aan de jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine rechtspersonen. De handleiding is een aanvulling op de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk bundel), die niet voorzien in fiscale waarderingsgrondslagen. De handleiding heeft geen bindende kracht, zoals de voorschriften van de wet. Wel is de handleiding met zorg samengesteld door de Expertgroep Gegevens, waarbij commentaren en ontwikkelingen in de praktijk zijn verwerkt. Jaarlijks wordt in november een geactualiseerde versie gepubliceerd, gebaseerd op het jaarrekeningenrecht van dat jaar. Een nieuwe component in de Gebruikershandleiding wordt gevormd door een aparte bijlage met nadere overwegingen die ten grondslag liggen aan de gepresenteerde voorkeursoplossingen.  Expertgroep Gegevens Voor het schrijven van deze Gebruikershandleiding, is de Expertgroep van het SBR Programma verantwoordelijk. Deze groep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van accountants, fiscalisten, overheidsvertegenwoordigers en softwareleveranciers. Binnen de Expertgroep Gegevens staan de rapportageverplichtingen van (kleine) ondernemers centraal. De taxonomie voor de jaarrekening op fiscale grondslag overeenkomstig het jaarrekeningenrecht van het Burgerlijk Wetboek voor kleine ondernemingen is binnen de Expertgroep Gegevens uitgewerkt. Daarnaast heeft de Expertgroep Gegevens deze gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag opgesteld. De Expertgroep Gegevens streeft ernaar zodanig inhoud te geven aan de gebruikershandleiding dat daarin een antwoord kan worden gevonden op de meeste zich in de praktijk voordoende vragen bij het opstellen van jaarrekeningen. Zie ook  de website sbr-nl.nl. Bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/ict/sbr-programma-publiceert-nieuwe-versie.98678.lynkx

<< Terug    Lees verder >>