“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Persbericht: XBRL Nederland is gestart met project voor ondersteuning softwareleveranciers

8/15/2011 3:39:15 PM   Bron: instantreporting.nl

Softwareleveranciers worden geconfronteerd met de noodzaak XBRL te faciliteren ten behoeve van rapportages door ondernemingen aan overheden en banken. Door de mogelijke verplichtstelling van XBRL voor belastingaangiften, deponering bij Kamer van Koophandel en opgaven van statistiek, dient elke leverancier te overwegen hoe XBRL aan zijn klanten wordt aangeboden. XBRL Nederland heeft ter ondersteuning van alle leveranciers een apart project gestart om hen te ondersteunen en waar mogelijk te helpen.  XBRL is een universele computertaal die het mogelijk maakt om financiële rapportages en jaarcijfers snel en efficiënt uit te wisselen met bijvoorbeeld banken, de Belastingdienst en de accountant. Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde “taal” spreken, kunnen financiële gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen gestuurd worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden opgesteld. Na landen als de Verenigde Staten, China en India, gaan ook steeds meer Europese landen over tot XBRL als enig toegestane manier van financiële rapportage. Zo zijn onder meer Groot Brittannië en België reeds vergevorderd met de verplichtstelling van XBRL. Omdat ook de Nederlandse overheid niet kan en wil achterblijven, ligt het in de lijn der verwachting dat het slechts een kwestie van tijd zal zijn, voordat XBRL ook in Nederland verplicht gesteld wordt.  Naar alle waarschijnlijkheid wordt in de loop van dit jaar duidelijk per wanneer financieel rapporteren met XBRL verplicht is. Het advies van XBRL Nederland is om niet te wachten tot deze wetgeving ingaat, maar om nu al over te stappen en te profiteren van de voordelen van XBRL. Softwareleveranciers worden dan geconfronteerd met de noodzaak XBRL in te bouwen en te faciliteren. XBRL Nederland en haar leden kunnen op verschillende wijze hierbij ondersteunen.  Binnenkort volgt nadere informatie over het ondersteuningsproject en op welke wijze XBRL Nederland softwareleveranciers kan en gaat assisteren.  Over XBRL Nederland Stichting XBRL Nederland is opgericht om informatie en kennis over XBRL uit te wisselen. XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de deelnemende organisaties uit het bedrijfsleven, de overheid, intermediaire organisaties en de onderzoek- en onderwijswereld. XBRL Nederland maakt als jurisdictie deel uit van XBRL International, het standardisatieconsortium. Voor meer informatie kunt u terecht bij:XBRL Nederland Maaike van KempenMaaike.van.kempen@xbrl-nederland.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. www.xbrl-nederland.nl Bron: http://www.dexbrlsite.nl/nieuws/algemeen/310-persbericht-xbrl-nederland-is-gestart-met-project-voor-ondersteuning-softwareleveranciers.html

<< Terug    Lees verder >>