“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Quick fixes NT 2010 en 2011

8/15/2011 3:39:15 PM   Bron: instantreporting.nl

Quick fix Nederlandse Taxonomie 2010 Marktpartijen die het ICP 2010 report aan het implementeren hebben ontdekt dat er een fout optreedt bij het communiceren van ISO Landencodes. Het gaat om het concept: bd-ob:CountryCodeISO-EC dat in de rapportage van de Belastingdienst voorkomt. Gebleken is dat er een datatype beperking aan dit concept hangt waardoor het communiceren van Slovenië met de code ‘SL’ moet plaatsvinden terwijl dit code ‘SI’ moet zijn. In de NT2011 is deze fout al gecorrigeerd. Na overleg met de NT Partners is besloten niet een geheel nieuwe taxonomie aan de markt ter beschikking te stellen om dit euvel te repareren. In plaats daarvan is het schema waarin de foutieve situatie voorkomt aangepast. Dit schema blijft dezelfde namespace en bestandsnaam houden als het foutieve schema. Het gaat om het bestand bd-codes.xsd dat in de directory ../domein/bd/types te vinden is. Dit schema is aangepast. De enige zichtbare wijziging van  deze reparatie is de tekst bovenin het schema “Version 2010 REVISED 6-2-2011”. U vindt dit schema op de website op de locatie: http://www.sbr-nl.nl/wps/wcm/connect/sbr-nl/sbr-nl/nl/SBR+in+bedrijf/Nederlandse+Taxonomie/2010/Op deze pagina is ook zichtbaar dat het een patch betreft door de vermelding; “releasedatum 14 februari 2011”. De download van het ZIP bestand van Nederlandse taxonomie wordt aangepast. De bestandsnaam van de ZIP geeft ook aan dat het om de REVISED versie 2010 gaat. De Digipoort gaat ook met het nieuwe schema werken, en de nlvalidatie.nl wordt gemigreerd. Als u te maken heeft met afgekeurde ICP aangiften verzoeken we u dringend deze patch te downloaden en het bestaande schema te vervangen. Na vervanging worden ICP aangiften waarbij Slovenië gecommuniceerd wordt, als hierboven aangegeven, weer goedgekeurd. Quick fix Nederlandse Taxonomie 2011 (versie 5.0) Bij het implementeren van de Nederlandse Taxonomie 2011 bleek dat er een fout optreedt bij het communiceren van email adressen. Het gaat om het concept: nl-cd:EmailAddressFull dat in meerdere rapportages (‘reports’) van zowel de Kamer van Koophandel als die van het CBS voorkomt. Er hangt een datatype beperking aan dit concept waardoor het onmogelijk is een waarde van het adres in te sturen waarbij voor het at-sign (‘@’) een punt voorkomt. Bijvoorbeeld roland.hommes@logius.nl wordt dus (onterecht) afgekeurd. Ook hier is in overleg met NT Partners besloten geen geheel nieuwe taxonomie aan de markt ter beschikking te stellen om dit probleem op te lossen. Alleen het schema waarin de foutieve situatie voorkomt is aangepast. Dit schema blijft dezelfde namespace en bestandsnaam houden als het foutieve schema. Het gaat om het bestand nl-types.xsd dat in de directory ../basis/sbr/types te vinden is. De enige zichtbare wijziging van  deze reparatie is de tekst bovenin het schema “Version 5.0 REVISED 31-1-2011”. Dit schema is wordt separaat op de website van SBR aangeboden op de locatie: http://www.sbr-nl.nl/wps/wcm/connect/sbr-nl/sbr-nl/nl/SBR+in+bedrijf/Nederlandse+Taxonomie/2011/Op deze pagina is ook zichtbaar dat het een patch betreft door de vermelding; “releasedatum 14 februari 2011”. De download van het ZIP bestand van Nederlandse taxonomie is aangepast. De bestandsnaam van de ZIP geeft ook aan dat het om de REVISED versie 5.0 gaat. De Digipoort werkt ook met het nieuwe schema. Aan iedereen die tegen het probleem van afgekeurde e-mailadressen aanloopt het dringende verzoek deze patch te downloaden en het bestaande schema te vervangen. Na vervanging worden e-mailadressen als hierboven aangegeven weer goedgekeurd. Bron: http://sbr-nl.nl/wps/wcm/connect/sbr-nl/sbr-nl/nl/actueel/nieuwsberichten/actueel+top+5/quick+fixes+nt+2010+en+2011

<< Terug    Lees verder >>