“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

'Fiscus, AFM en DNB moeten XBRL bevorderen'

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

Deloitte wil verplichte standaard voor financiële rapportages Volgens financieel directeuren moeten de Belastingdienst, toezichthouder AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) het voortouw nemen bij de invoering van de standaard voor financiële rapportages XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Deloitte. Daaruit komt ook naar voren dat 16 procent van de ondervraagden de overgang naar XBRL niet wenselijk vindt. De Belastingdienst wordt door 43 procent van de ondervraagden genoemd als juiste instantie om het gebruik van de rapportagemethode op basis van XML te stimuleren. 35 procent van de financieel directeuren vindt de toezichthouders AFM en DNB de juiste partij om de overgang naar XBRL te stimuleren. In Nederland  is XBRL alleen verplicht bij aanbestedingen. Sinds 17 maart 2010 moeten  bedrijven bij aanbestedingen boven de 50.000 euro de XBRL-standaard gebruiken voor het versturen van financiële informatie aan de Belastingdienst, Kamer van Koophandel (KvK) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Een overheidsorganisatie die dat niet doet, moet uitleggen waarom. De XBRL-standaard is namelijk  opgenomen op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het College Standaardisatie. Uit het onderzoek van Deloitte komt verder naar voren dat nog geen 30 procent van de financieel directeuren de voordelen van het in XBRL versturen van aangiften aan de Belastingdienst inziet. 'Voor andere toepassingen zoals kredietrapportage richting banken ligt dat percentage lager', stellen de onderzoekers. Verplichting Deloitte is van mening dat verplichtstelling van XBRL een mogelijkheid is om de adoptie in Nederland te versnellen. Volgens Deloitte Innovation-directeur Dave van den Ende is het een signaal naar de markt dat het gebruik van XBRL een onomkeerbaar proces is. 'Hierdoor weten marktpartijen wat de toekomst gaat brengen en kunnen investeringen in softwareontwikkeling gerechtvaardigd worden.' Hij stelt, zondee dat te staven met cijfers, dat in landen  als Engeland en België XBRL al breed wordt toegepast. In Amerika is de standaard verplicht voor beursgenoteerde bedrijven, meldt Deloitte. 'Pas toe of leg uit' De ‘pas toe of leg uit'-lijst maakt deel uit van het programma Nederland Open in Verbinding. Dit programma ziet er op toe dat de Nederlandse overheid kiest voor open source of open standaarden. Op de 'pas toe of leg uit'-lijst staan standaarden die een overheidsorganisatie moet kiezen of waarvan moet worden uitgelegd waarom er niet voor gekozen is. Dit principe geldt uitsluitend bij vernieuwing of vervanging van ict-producten of -diensten boven de 50.000 euro. XBRL is de veertiende standaard die op de lijst staat.Bron: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/beleid/3766668/2379250/fiscus-afm-en-dnb-moeten-xbrl-bevorderen.html

<< Terug    Lees verder >>