“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Cfo’s onbekend met voordelen XBRL

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

Cfo's in Nederland zijn onvoldoende bekend met de voordelen van digitaal rapporteren door middel van de XBRL standaard. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte. Het kantoor denkt dat verplichtstelling de adoptie kan versnellen. De Nederlandse overheid gebruikt en stimuleert XBRL als uniforme gegevensstandaard sinds 2004. Op dit moment gebeurt dat via het Standard Business Reporting programma (SBR). Doel is het efficiënter, goedkoper en gebruiksvriendelijker maken van rapportageprocessen richting de Belastingdienst, de KvK, het CBS en de banken. Uit het Deloitte-onderzoek blijkt dat de bekendheid van de verschillende XBRL-toepassingen redelijk is. Bijna 65 procent van de cfo's is bekend met XBRL als rapportagemogelijkheid richting de Belastingdienst en het CBS. Opvallend is echter dat deze bekendheid niet automatisch leidt tot het onderkennen van de voordelen. Zo ziet nog geen dertig procent van de cfo's de voordelen van het in XBRL versturen van aangifte aan de belastingdienst. Voor andere toepassingen zoals kredietrapportage richting banken ligt dit percentage lager.  Volgens de cfo's moeten de Belastingdienst (43 procent) en de toezichthouders AFM en DNB (35 procent) het voortouw nemen in het verder stimuleren van XBRL. Deloitte is daarnaast van mening dat verplichtstelling van XBRL een mogelijkheid is om de adoptie in Nederland te versnellen. Volgens Dave van den Ende, director bij Deloitte, is het een signaal naar de markt dat het gebruik van XBRL een onomkeerbaar proces is. "Hierdoor weten marktpartijen wat de toekomst gaat brengen en kunnen investeringen in softwareontwikkeling gerechtvaardigd worden. In omringende landen (zoals UK en Belgïe) wordt XBRL breed en succesvol toegepast. In Amerika is de standaard  verplicht voor beursgenoteerde bedrijven." Barbara Majoor, partner bij Deloitte, vult aan: "Naast de kosten- en efficiencyvoordelen neemt ook de transparantie en betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling toe als gevolg van de eenduidige standaard. Brede acceptatie van XBRL is in ieders belang: de overheid, banken, toezichthouders, analisten en ook het bedrijfsleven zelf. Als overheid en bedrijfsleven samenwerken om met XBRL de gegevensuitwisseling te vereenvoudigen dan kan dit tot forse kostenbesparingen leiden voor alle partijen in de keten."Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Cfos+onbekend+met+voordelen+XBRL.aspx

<< Terug    Lees verder >>