“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Deloitte: Verplichtstelling XBRL noodzakelijk voor brede adoptie

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat corporate CFO’s in Nederland onvoldoende bekend zijn met de voordelen van digitaal rapporteren middels de XBRL-rapportagestandaard, die onder andere gegevensuitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven vereenvoudigt en efficiënter maakt. Volgens Deloitte is het een gemiste kans dat de efficiency en kostenvoordelen van digitaal rapporteren deels onbenut blijven. Verplichtstelling van XBRL moet volgens de accountancyfirma overwogen worden om brede toepassing in Nederland te realiseren. Uit het Deloitte-onderzoek blijkt dat de bekendheid van de verschillende XBRL-toepassingen redelijk is. Bijna 65% van de CFO’s is bekend met XBRL als rapportagemogelijkheid richting de Belastingdienst en het CBS. Opvallend is echter dat deze bekendheid niet automatisch leidt tot het onderkennen van de voordelen. Zo ziet nog geen 30% van de CFO's de voordelen van het in XBRL versturen van aangifte aan de Belastingdienst. Voor andere toepassingen zoals kredietrapportage richting banken ligt dit percentage lager.  Overheid moet XBRL stimuleren Volgens de CFO’s moeten de Belastingdienst (43%) en de toezichthouders AFM en DNB (35%) het voortouw nemen in het verder stimuleren van XBRL. Deloitte is daarnaast van mening dat verplichtstelling van XBRL een mogelijkheid is om de adoptie in Nederland te versnellen. Volgens Dave van den Ende, director bij Deloitte, is het een signaal naar de markt dat het gebruik van XBRL een onomkeerbaar proces is. ‘Hierdoor weten marktpartijen wat de toekomst gaat brengen en kunnen investeringen in softwareontwikkeling gerechtvaardigd worden. In omringende landen (zoals UK en België) wordt XBRL breed en succesvol toegepast. In Amerika is de standaard  verplicht voor beursgenoteerde bedrijven,’ aldus Van den Ende. Kostenbesparingen Barbara Majoor, partner bij Deloitte, vult aan: ‘Naast de kosten- en efficiencyvoordelen neemt ook de transparantie en betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling toe als gevolg van de eenduidige standaard. Brede acceptatie van XBRL is in ieders belang: de overheid, banken, toezichthouders, analisten en ook het bedrijfsleven zelf. Als overheid en bedrijfsleven samenwerken om met XBRL de gegevensuitwisseling te vereenvoudigen dan kan dit tot forse kostenbesparingen leiden voor alle partijen in de keten.’Bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/ict/deloitte-verplichtstelling-xbrl-noodzakelijk-voor.98042.lynkx

<< Terug    Lees verder >>