“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XBRL monitor: veel vertraging geconstateerd begin 2011

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

Sinds het voorjaar van 2010 wordt de XBRL monitor bijgehouden om de voortgang van het SBR/XBRL programma in Nederland te meten. Begin 2011 wordt veel vertraging geconstateerd en nauwelijks geboekte successen. De XBRL monitor biedt op objectieve wijze inzicht in de voortgang van de invoering van het SBR/XBRL in Nederland. Tijdens het uitvoeren van een uitgebreide update in januari 2011 wordt voornamelijk vertraging van het programma geconstateerd. Deze vertraging heeft onder andere betrekking op: Leveranciers van administratieve software die lang niet allemaal klaar zijn om XBRL rapportages op te leveren aan uitvragende partijen aan overheidszijde (KvK, Belastingdienst en CBS) en de banken (kredietrapportage). Een specificatie van de voortgang onder softwareleveranciers is op te vragen via de monitor.   Een geschikte accountantsverklaring bij een jaarrekening in XBRL formaat. NIVRA Nieuws nummer 4, 8 februari 2007 meldt dat de huidige accountantsverklaring (beeldverklaring) niet geschikt om bij een jaarrekening in XBRL formaat te worden verstrekt omdat een jaarrekening in XBRL formaat op vele wijzen kan worden gepresenteerd, waardoor niet duidelijk is bij welke presentatie de accountantsverklaring is afgegeven. Opmerkelijk is dat NIVRA deze vraag al ruim 3 jaar open heeft staan en niet tot een oplossing is gekomen, zo lijkt het.  De Belastingdienst die slechts een beperkt aantal soorten aangiftes in XBRL formaat kan ontvangen en nog steeds geen EKA (elektronische Kopie Aanslag) in XBRL als retourbericht kan sturen via Digipoort (de infrastructuur die XBRL berichten uitwisselt met de overheid). Even leek het erop dat de banken XBRL in 2010 vlot zouden trekken door hun kredietrapportages op te vragen in XBRL. Op 10 sepetmber 2009 deed de RABO bank een bericht uitgaan met o.a. de volgende tekst "Uw jaarcijfers in één elektronische rapportage, voor zowel bank als overheid. Vanaf april 2010 wordt dat de normaalste zaak van de wereld.". Die laatste uitspraak is niet waargemaakt en van een grote uitrol van SBR/XBRL bleek ook in 2010 geen sprake. Wat de banken wel bereikt hadden is dat zo'n beetje elke intermediair zich liet informeren over SBR/XBRL. Bijeenkomsten trokken telkenmale volle zalen.  Het lijkt erop dat 2011 een ander beeld gaat geven, omdat steeds meer softwareleveranciers hun software gereed maken voor XBRL. We zullen halverwege 2011 opnieuw de voortgang meten van de invoering van SBR/XBRL.   Direct naar de XBRL monitor op ICTAccountancy.nl Categorie(n)                   Elektronische aangifte, XBRL nieuws, Financieel administratieve software,                                       Standaardisatie, Branche > AccountantskantorenBronvermelding              Onderzoeksbureau GBNEDBron: http://www.ictaccountancy.nl/

<< Terug    Lees verder >>