“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Wijzigingen Digipoort

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

Sinds het begin van dit jaar is het mogelijk om op basis van de nieuwe Nederlandse Taxonomie 2011 SBR-rapportages aan te bieden aan Digipoort. Nieuw in de Nederlandse Taxonomie is de verkorte aangifte inkomstenbelasting. Deze nieuwe aangiftesoort is overigens niet bedoeld voor particulieren, maar voor ondernemers die verplicht zijn om hun winst uit onderneming op te geven aan de Belastingdienst. Om het proces van insturen te vereenvoudigen is het vanaf 12 januari niet meer verplicht om gebruik te maken van het externe machtigingenregister, oftewel de AuSP. Wel moet nog een zogenaamde endpoint voor de AuSP worden opgegeven. In dit geval moet de dummy waarde “http://geenausp.nl” in het bericht worden opgegeven. Het gebruik van een dummy waarde heeft overigens wel gevolgen voor het opvragen van de statusinformatie. De verzender is alleen in staat om de statusinformatie op te vragen van berichten die hij zelf heeft ingestuurd. Meer over de wijzigingen in Digipoort is hier te vinden.  Bron: www.dexbrlsite.nl

<< Terug    Lees verder >>