“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Bankentaxonomie 2011 gepubliceerd

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

In navolging van de publicatie van de Nederlandse Taxonomie 2011 is nu ook de bankentaxonomie 2011 gepubliceerd. Met deze taxonomie is het mogelijk om vanaf 1 maart 2011 kredietrapportages in het XBRL formaat op te stellen en te versturen via de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen aan de ABN AMRO, ING en Rabobank. Nieuw in de bankentaxonomie 2011 is de mogelijkheid om een krediet aan te vragen op basis van de aangifte inkomstenbelasting. Om dit te bewerkstelligen worden de belastingdienstconcepten uit de Nederlandse Taxonomie gebruikt. Daarnaast is een kredietrapportage op commerciële grondslag toegevoegd, zodat ook middelgrote ondernemingen gebruik kunnen maken van dit concept. Met de nieuwe bankentaxonomie is ook tegemoet gekomen aan één van de meest zwaarwegende bezwaren. Met vorige versie was het voor kleine ondernemers alleen mogelijk om op fiscale grondslag een kredietrapportage op te stellen, wat er toe leiden, dat er in sommige gevallen de waarde van de onderneming, in de ogen van de aanvrager, te laag werd gepresenteerd. Door het toevoegen van brugstaten kan de waarde van de onderneming nu ook commercieel worden gepresenteerd. De bankentaxonomie 2011 en aanvullende documentatie is hier te vinden.Bron: www.dexbrlsite.nl

<< Terug    Lees verder >>