“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Deloitte publiceert vandaag haar jaarrekening 2009/2010 in XBRL

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

Deloitte publiceert vandaag haar jaarrekening 2009/2010 in XBRL. Hiermee brengt Deloitte de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitaal rapporteren in de praktijk. Internationaal vormt deze publicatie een belangrijk voorbeeld. Door de digitale jaarrekening van een kwaliteitsoordeel te voorzien (‘assurance’), kunnen gebruikers waaronder analisten vertrouwen op de informatie uit de XBRL rapportage. Accountant Ernst & Young heeft het assurance-rapport afgegeven. Volgens Deloitte wordt het voor bedrijven steeds aantrekkelijker om over te gaan om deze rapportagevorm en komt het einde van de papieren jaarrekening in beeld.  Assurance bij een XBRL jaarrekeningVolgens Barbara Majoor, partner bij Deloitte, komt het moment dichterbij dat digitale rapportages een getrouw beeld van de financiële performance van een onderneming geven. “Dit wil zeggen in overeenstemming met algemeen aanvaarde verslaggevingsstandaarden. Dit boekjaar vormt het Commercieel Jaarrapport ? dat onderdeel is van de Nederlandse Taxonomie 2010.1 ? het uitgangspunt voor de XBRL jaarrekening van Deloitte Nederland. De assurance gaat hiermee een belangrijke stap verder. Het geeft niet alleen zekerheid bij de juistheid van de data, maar trekt ook een conclusie ten aanzien van de overeenstemming van het XBRL-document met de uitgangspunten van het Commercieel Jaarrapport.” Zekerheid voor analisten Dave van den Ende, director bij Deloitte en vice voorzitter van XBRL International, vult aan hoe belangrijk een uitspraak over de kwaliteit van XBRL-rapportages is. “Ofschoon assurance niet verplicht is, zullen de beursgenoteerde ondernemingen in de US vanaf volgend jaar aansprakelijk (liable ‘as filed’) zijn voor de inhoud van hun XBRL-rapportages aan de SEC. Zekerheid over de kwaliteit van de XBRL-rapportage is dan essentieel. Ook stakeholders zoals analisten hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van de XBRL-rapportages omdat zij deze informatie in hun modellen willen toepassen.” Digitaal rapporteren in NederlandDe situatie in Nederland verschilt op dit moment nog van de Amerikaanse. Bedrijven mogen hier vrijwillig rapporteren op basis van XBRL. De overheid stimuleert digitaal rapporteren via het SBR Programma (Standard Business Reporting) omdat het tot lastenverlichting in de gehele rapportageketen leidt. Dave van den Ende legt uit dat de overgang naar volledig digitaal rapporteren in Nederland stapsgewijs verloopt. “Best practices zoals we nu met de Deloitte jaarrekening neerzetten, helpen hierbij. De (technische) ontwikkelingen zijn in volle gang. In voorgaande jaren werd bijvoorbeeld de papieren jaarrekening nog als uitgangspunt voor de XBRL- jaarrekening gehanteerd.” Lastenverlichting komt dichterbijVolgens Van den Ende komt de beoogde lastenverlichting voor bedrijven dichterbij en nemen de bekendheid met en voordelen van digitaal rapporteren verder toe. “Steeds meer organisaties zullen overgaan tot rapportage in XBRL. Zowel in het private als publieke domein.” Bron: www.ictaccountancy.nl

<< Terug    Lees verder >>