“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nederlandse Taxonomie 2011 gepubliceerd

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

Vandaag is door het SBR Programma de definitieve Nederlandse Taxonomie voor 2011 gepubliceerd. Met het versienummer 5.0 is dit nu de vijfde jaarlijkse oplevering. Het eerste lustrum is dus een feit. De NT 2011 bevat rapportages voor de Belastingdienst, Kamers van Koophandel en het Centraal Bureau voor de statistiek. Voor het grote deel hebben deze rapportages betrekking op het huidige boekjaar, zoals jaarrekeningen en winstaangiftes. Voor 2011 bevat de NT diverse statistiek uitvragen, de aangifte omzetbelasting en de opgaaf intracommunautaire prestaties. Een compleet overzicht van alle rapportages is te vinden op onze wiki. Nieuw in de NT 2011 is de verkorte aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers. Naar analogie van de verkorte aangifte vennootschapsbelasting is deze aangifte alleen mogelijk in het XBRL formaat in combinatie met een convenant Horizontaal Toezicht. Ook is er een statutaire jaarrekening opgenomen voor grote ondernemingen die op basis van IFRS moeten rapporteren. Deze rapportage is een extensie op de formele IFRS taxonomie van 1 april 2009. Door de IASB organisatie zijn Nederlandse labels ontwikkeld die aan de XBRL rapportage zijn toegevoegd.Bron: www.dexbrlsite.nl

<< Terug    Lees verder >>