“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Pilot ING met intermediairs: Kredietproces sneller door gebruik SBR

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

ING en 10 intermediairs starten op 15 november een pilot om het kredietaanvraagproces voor ondernemers fors te versnellen. Het gebruik van SBR speelt hierin een cruciale rol. Op 10 november hebben de ING en de deelnemende intermediairs een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spreken de ING en de intermediairs af dat de ING tijdens de pilotperiode kredietaanvragen van ondernemers onder 500.000 euro binnen 4 werkdagen beoordeelt. Voor kredietaanvragen tussen 500.000 en 1.000.000 euro geeft de ING binnen 10 werkdagen uitsluitsel. Voorwaarde is dat de intermediair de jaarcijfers via SBR aanlevert en dat alle benodigde gegevens compleet zijn. Met standaard bedrijfsrapportages (SBR) kunnen ondernemers via hun accountants ofadministratiekantoor gemakkelijk en veilig hun jaarcijfers digitaal aanleveren bij de ING. Deze cijfers zijn onder meer van belang voor het aanvragen van een krediet. Ook de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel kunnen financiële rapportages digitaal ontvangen. ING en de 10 intermediairs hebben SBR omarmd en zien SBR als een kans om dedienstverlening aan ondernemers verder te verbeteren. SBR zorgt er bijvoorbeeld voor dat ING sneller en beter inzicht heeft in de financiële positie van een ondernemer die krediet aanvraagt. Hierdoor kan ING sneller uitsluitsel geven of een ondernemer in aanmerking komt voor krediet. Intermediairs kunnen met SBR hun dienstverlening aan ondernemers eveneens verbeteren. Met deze pilot willen ING en de 10 intermediairs ervaring opdoen met dit versnelde proces. ING werkt in deze pilot samen met 10 intermediairs. Te weten: GIBO Groep, Reeleezee, CreAim, Meeuwsen ten Hoopen, Nicolai Tabak, Roza Accountants & Adviseurs, Berk, De Keijzer Nipius & Co Accountants, Adbeco Accountants en Belastingadviseurs en Lentink Accountants/Belastingadviseurs. Deze intermediairs zijn allen nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom SBR.Bron: www.xbrlvooraccountants.nl

<< Terug    Lees verder >>