“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Gebruik Standard Business Reporting stijgt snel

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

In de maand oktober van 2010 is het aantal rapportages dat via Standard Business Reporting is verzonden gestegen tot circa 10.000. Met name de aangifte omzetbelasting is in groten getale aangeleverd door verschillende aanleveraars. Niet alleen in het aantal berichten is een toename te zien, ook zijn er diverse nieuwe aanleveraars bijgekomen in oktober.Standard Business Reporting is het concept waarmee ondernemers en accountants (en administratiekantoren en fiscale adviesbureaus) direct vanuit de bronadministratie gestandaardiseerd diverse financiële rapportages kunnen samenstellen en verzenden naar de partijen die deze informatie uitvragen. Een aantal partijen werkt al met Standard Business Reporting en met de cijfers van de maand oktober blijkt dat de stromen goed op gang komen. Ook nieuwe aanleveraars blijken hun rapportages via SBR in te sturen.De GIBO Groep stuurde na de zomer van 2010 een groot aantal aangiften OB in en bracht in oktober meer dan 6.000 aangiften over de SBR-lijn. CreAim stuurde 3.000 OB-aangiften in voor diverse opdrachtgevers en jaarrekeningen namens PwC. Ook ProManagement verzorgde honderden jaarrekeningen voor de aangesloten accountants.Accountantskantoor Deloitte is vanaf begin 2010 actief met het aanleveren van jaarrekeningen en verkorte winstaangiften via SBR.  Deloitte heeft de ambitie om in 2011 de jaarrekeningen landelijk te gaan deponeren via SBR.Opvallend is een aantal nieuwe aanleveraars in oktober. Smit & Partners Accountants Fiscalisten uit Heiloo nam als eerste de SBR-functionaliteit van www.xbrl-portaal.nl   in productie. Dit portaal is bedoeld als laagdrempelig aanlevermedium voor de minder grote kantoren die gebruik maken van AccountView. Smit & Partners gebruikt het portaal voor het in SBR aanleveren van de OB-aangiften en de jaarrekening. Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs stuurde de verkorte aangifte vennootschapsbelasting succesvol in over de Digipoort en zal vanaf 11 november 2010 meer verkorte winstaangiftes gaan aanleveren. Binnen het SBR Programma, waarin overheid en markt samenwerken om het voor ondernemers en hun intermediairs sneller en eenvoudiger te maken om verplichte financiële rapportages aan te leveren, is de stijging van het aantal berichten in SBR positief ontvangen. Rob Kuipers, Rijksregisseur Standard Business Reporting: "Deze cijfers geven aan dat de drempels om in SBR aan te leveren langzamerhand verdwijnen. Mijn inschatting is dat meer duidelijkheid rond de koers van het programma en de inspanningen van innovatieve marktpartijen, intermediairs en software ontwikkelaars, debet zijn aan de grote toename in aanleveringen. Het lijkt er daarnaast op dat diverse aanleveraars beseffen dat het hanteren van de SBR-methodiek daadwerkelijk bijdraagt aan snelle en gestandaardiseerde aanlevering van betrouwbare rapportages."

<< Terug    Lees verder >>