“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Praktijkhandreiking SBR-kredietrapportages gepubliceerd

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

Door het NIVRA en de NOvAA is een praktijkhandreiking gepubliceerd voor het doen van SBR kredietrapportages aan het Financiële Rapportage Coöperatief (FRC), ofwel de ABN AMRO, Rabobank en ING. De praktijkhandreiking, met nummer 1114, geeft aan wat er van accountants wordt verwacht bij het indienen van kredietrapportages op basis van XBRL en op welke wijze ze aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen van de FRC. SBR-kredietrapportages dienen op fiscale grondslag te worden vervaardigd. In de praktijkhandreiking valt te lezen dat in de nieuwe bankentaxonomie voor 2011 een brugstaat wordt opgenomen, waarmee door de bank een commerciële jaarrekening is te vervaardigen. Het opnemen van de commerciële grondslagen is overigens niet noodzakelijk. Ik ben van mening dat hiermee het belangrijkste bezwaar is weggenomen om een kredietrapportage op fiscale grondslag te vervaardigen. Opvallend is wel dat het NIVRA en NOvAA adviseren om gebruik te maken van een gekwalificeerd beroepscertificaat. Dit om duidelijk te maken dat de kredietrapportage afkomstig is van een accountant en zekerheid geeft over de aspecten ‘kwaliteit’ en ‘autorisatie’. Ik vraag me af of deze werkwijze wel gaat passen in het stelsel van eHerkenning. Daarnaast zal een beroepscertificaat geen toegevoegde waarde hebben voor het aspect ‘autorisatie’, hooguit ‘identificatie’. De praktijkhandreiking is hier te vinden. Bron: www.dexbrlsite.nl

<< Terug    Lees verder >>