“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XBRL-Portaal beschikbaar voor AccountView-gebruikers

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

Vanaf 12 oktober hebben klanten van AccountView de mogelijkheid gebruik te maken van het AccountView XBRL-Portaal. Deze SaaS-applicatie is specifiek ontwikkeld voor accountantskantoren die met AccountView werken. Via het portaal vindt de ontsluiting plaats van rapportages van administratie- en accountantskantoren naar hun cliënten. Met behulp van XBRL kan een nieuwe automatiseringsslag gemaakt worden bij de accountantskantoren om de dienstverlening aan cliënten te optimaliseren. AccountView biedt samen met het XBRL-Portaal de accountant en zijn cliënt, de ondernemer, de zekerheid van eenduidige communicatie en vastlegging van de historie hiervan. Zowel de ondernemer als de accountant heeft toegang tot het digitaal archief en kan dit te allen tijde inzien. Via het portaal kan de gewenste informatie geaccordeerd worden en veilig en snel naar alle instanties worden verstuurd.  Het XBRL-Portaal heeft onlangs het PKIoverheid-certificaat ontvangen voor het domein www.xbrl-portaal.nl, wat belangrijk is voor betrouwbare digitale communicatie via Digipoort, de elektronische postbus van de overheid en gerelateerde instanties. PKIoverheid wordt op termijn de nieuwe standaard voor deze communicatie.  eXtensible Business Reporting Language (XBRL)XBRL is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via internet, bijvoorbeeld voor het communiceren tussen overheid en bedrijven. Jaarrekeningen, aangiften en overige informatie voor instanties zoals de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CBS, dienen via Digipoort in XBRL-formaat verstuurd te worden. AccountView verwacht dat deze informatie-uitwisseling via XBRL in de nabije toekomst zal toenemen, niet alleen met overheidsinstanties, maar bijvoorbeeld ook met banken met het oog op kredietrapportages en optimalisatie van controle op verstrekte financieringen.Bron: persbericht AccountView

<< Terug    Lees verder >>