“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XII heroverweegt model lidmaatschap

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

XBRL International is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van XBRL in de wereld een steeds prominentere positie inneemt. Op dit moment gebruiken miljoenen bedrijven op één of andere manier XBRL bij de uitwisseling van hun financiële gegevens. XII spreekt zelf van: “XBRL has moved from the fringe to the mainstream”. Om de ontwikkelingen op het gebied van XBRL ook in de toekomst op een juiste manier te kunnen ondersteunen is het volgens XII noodzakelijk om de organisatie XII duurzaam en transparant te maken. Eén van de wijzigingen die XII op het oog heeft is het lidmaatschap. Op dit moment gelden er per jurisdictie verschillende regels en tarieven om lid te worden van de XBRL organisatie. In bepaalde jurisdicties is het bijvoorbeeld niet toegestaan om als academici lid te worden. Ook internationale organisaties zien in het huidige model beperkingen om toe te treden tot de XBRL organisatie. Tijdens de internationale XBRL conferentie in Beijing zal gesproken worden over een directe lidmaatschap met XII. Ook de tarieven zijn onderwerp van gesprek. Het plan is om deze met ca. 50% te verlagen. Meer details zijn hier te vinden. Bron:www.dexbrlsite.nl

<< Terug    Lees verder >>