“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Accountants gaan handtekening ook digitaal zetten

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

NIVRA en NOvAA, hebben overeenkomsten getekend met vier aanbieders van elektronische handtekeningen met als doel de invoering van een digitaal beroepscertificaat. In SBR rapportages naar banken én in PDF documenten, met daarin een ondertekening door een accountant, wordt deze elektronische handtekening geplaatst. In eerste instantie zijn overeenkomsten gesloten met DigiNotar, ESG, GemNet en CreAim. De aanbieders Getronics en QuoVadis hebben aangegeven op korte termijn ook te zullen tekenen. Een beroepscertificaat is een elektronische handtekening met gekwalificeerd certificaat, waarin ook de kantoornaam en de inschrijving in het accountantsregister zijn opgenomen. Door het gebruik van het beroepscertificaat kan de gebruiker onomstotelijk vaststellen wie de handtekening heeft gezet en of deze persoon als RA of AA staat ingeschreven. Medio 2009 hebben NIVRA en NOvAA besloten de elektronische handtekening met gekwalificeerd certificaat aan te wijzen als elektronische variant van de normale handtekening, die de accountant kan gebruiken bij de ondertekening van accountantsverklaringen of assurance-rapporten in elektronische vorm. Bron: www.nivra.nl

<< Terug    Lees verder >>