“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Gebruik van AuSP niet meer vereist

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

Door het SBR Programma en de ‘Financiële Rapportages Coöperatief B.A.’ is bekend gemaakt dat het gebruik van het elektronische machtigingenregister (AuSP) voor het aanleveren van XBRL rapportages aan Digipoort en de bankenhub niet meer is verplicht. Alleen reeds aangemelde partijen kunnen, als zij dat wensen, gebruik maken van het huidige machtigingenregister, ook wel beter bekend als de Autorisatie Service Provider. Deze service zal tijdelijk zijn, aangezien SBR op termijn over zal gaan op het generieke systeem van eHerkenning. Voor de huidige partijen die XBRL rapportages versturen aan de bankenhub komt een overgangssituatie, waarvan de details nog niet bekend zijn Ook is bekend geworden dat de huidige OTP-certificaten op termijn vervangen zullen worden door PKI certificaten, met een zekerheidsniveau gelijk aan die van PKI Overheid. Met het niet meer verplicht stellen van de AuSP, is volgens het SBR hiermee een complicerende factor weggenomen voor de aanlevering van grote aantallen XBRL rapportages. De officiële verklaring van het SBR Programma en de FRC is hier te vinden.  Born: ww.dexbrlsite.nl

<< Terug    Lees verder >>