“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Verslag ‘Coming out party’ XBRL

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

In maart van dit jaar werd XBRL door het College Standaardisatie op de lijst gezet van open standaarden waarvoor het ‘pas toe of leg uit'-principe geldt. Naar aanleiding van het omarmen van XBRL door de Nederlandse overheid werd 9 september een 'XBRL coming out party' gehouden in het NBC in Nieuwegein. Het evenement werd georganiseerd door Forum Standaardisatie, SBR Programma, XBRL Nederland en programmabureau NOiV (Nederland Open in Verbinding). Zo'n honderd belangstellenden kwamen op de bijeenkomst af. Sprekers waren onder andere Nico Westpalm van Hoorn (voorzitter Forum Standaardisatie), Steven Luitjens (directeur Logius) en Hans Verkruijsse (deeltijd hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg). Een uitgebreid verslag van de 'Coming out party' is te vinden op de website van NOiV.Bron: www.accountant.nl

<< Terug    Lees verder >>