“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Mijn Countus op basis van Cliënt Online

8/15/2011 3:39:16 PM   Bron: instantreporting.nl

De afgelopen maanden hebben Countus accountants en adviseurs en PinkWeb gezamenlijk een proof-of-concept van Mijn Countus gerealiseerd. Mijn Countus is het nieuwe klantenportaal van Countus dat is aangesloten op de interne systemen. Cliënten kunnen gegevens inzien, mutaties en documenten doorgeven en stukken online accorderen. Mijn Countus biedt volledige ondersteuning voor XBRL/SBR. Het nieuwe klantenportaal van Countus is ontwikkeld op basis van Cliënt Online van PinkWeb. Mijn Countus sluit direct aan op Cliënt Online 3, de volledig nieuwe versie van Cliënt Online, die PinkWeb vanaf september 2010 zal uitleveren.De grootste efficiencywinst wordt bereikt doordat Mijn Countus naadloos is aangesloten op de interne systemen bij Countus. CRM, het elektronisch dossier, de aangiftesoftware en de samenstelsoftware zijn gekoppeld aan Cliënt Online. Hierdoor wordt het mogelijk dat de medewerkers van Countus zoveel mogelijk blijven werken in de software waar zij aan gewend zijn. Om deze integratie te bereiken is in de meeste gevallen gebruik gemaakt van de standaard aanwezige koppelingen van Cliënt Online. Enkele maatwerkkoppelingen zijn specifiek voor Countus ontwikkeld op de standaard koppelvlakken van Cliënt Online..Vanaf nu wordt toegewerkt naar uitrol onder de cliënten van Countus. De komende maanden wordt de omgeving verder ingericht. De look & feel van de portal wordt volledig aangepast aan de huisstijl en website van Countus, om de gebruikerservaring zo vertrouwd mogelijk te maken. Na een pilot in het najaar, zal de definitieve uitrol van Mijn Countus plaatsvinden vanaf januari 2011.

<< Terug    Lees verder >>