“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Eerste grootschalige toepassing SBR bij...

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Eerste grootschalige toepassing SBR bij BTW-aangifte In juli heeft de GIBO Groep als eerste accountantsorganisatie de BTW-aangifte in XBRL in productie gebracht. Voor ruim 1.600 ondernemingen is de BTW-aangifte, direct vanuit de software van AccountView, aangeleverd bij de Belastingdienst. Daarmee is voor het eerst op grote schaal standaard bedrijfsrapportage (SBR/XBRL) in de praktijk gebracht. SBR doet haar intrede in het reguliere werkproces van alle vestigingen van de GIBO Groep en de ondernemer plukt hier de vruchten van. Met SBR kunnen ondernemers en hun accountants financiële gegevens automatisch vanuit de software aanleveren bij instanties als de Kamer van Koophandel (jaarrekening), de Belastingdienst (aangiften) en de bank (kredietrapportage). SBR biedt belangrijke voordelen: de administratieve verwerking kost minder tijd en de kans op fouten is aanzienlijk lager. Gegevens nog maar één keer vastleggenMet SBR hoeven alle (financiële) gegevens van de onderneming nog maar één keer te worden vastgelegd in de administratie. De benodigde aangiften of rapportages worden daarna met enkele simpele handelingen samengesteld en verzonden. Tot op heden moesten gegevens voor de verschillende rapportages handmatig worden overgenomen of vanuit het ene softwareprogramma worden geëxporteerd naar het andere programma. Samen met de GIBO Groep en uitvragende partijen als de Belastingdienst heeft softwareleverancier AccountView haar administratieve software geschikt gemaakt voor SBR en automatische elektronische aanlevering. De GIBO Groep gebruikt deze programmatuur nu met succes in het reguliere werkproces. Vijf jaar voorbereidend werkRuim vijf jaar hebben overheidsinstanties, accountantsorganisaties en softwareontwikkelaars geïnvesteerd in het ontwikkelen van het uniforme systeem voor de overdracht van financiële informatie. Daarbij zijn diverse hordes genomen. Natuurlijk moesten software en automatiseringssystemen van alle partijen worden aangepast om in XBRL te kunnen communiceren. Maar ook zijn alle partijen het eens geworden over de definities. Wat is bijvoorbeeld nu precies ‘winst’? Hoe moet dit worden berekend? Soms was zelfs wijziging van wetten en regels noodzakelijk. Verder werden ook de autorisatie, de beveiliging en de privacyaspecten van de gegevensuitwisseling in deze aanloopfase geregeld en heeft elke betrokken partij haar interne werkprocessen op SBR aangepast. Stille efficiency-revolutieDe introductie van SBR is gunstig voor ondernemers. Het betekent dat accountants efficiënter en dus concurrerender kunnen werken. GIBO Groep heeft als doelstelling de administratieve diensten aan haar klanten kwalitatief goed maar ook tegen een redelijk tarief uit te voeren. Met de invoering van SBR bereikt de GIBO Groep als eerste een belangrijke mijlpaal voor ondernemend Nederland. In de loop van dit jaar zal de GIBO Groep voor al haar circa 15.000 BTW-plichtige klanten gebruik maken van SBR. Andere rapportages waaronder het deponeringsrapport voor de Kamer van Koophandel en de kredietrapportage voor de banken zullen nog dit jaar volgen. Een efficiencyslag, die vergelijkbaar is met de introductie van het telebankieren.bron: www.gibogroep.nl

<< Terug    Lees verder >>