“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Overleg NIVRA/NOvAA met bankencoöperatie

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Op 2 juli 2010 heeft een vertegenwoordiging van NIVRA/NOvAA een overleg gehad met vertegenwoordigers van het Financiële Rapportage Coöperatief  (FRC) inzake de aanlevering van verantwoordingen via SBR. Vanuit de gezamenlijke visie dat het toepassen van de SBR aanpak voor het uitwisselen van verantwoordingen positief uitgedragen dient te worden om het SBR initiatief tot een succes te maken, is een aantal zaken verduidelijkt. Enkele punten worden nog samen verder uitgewerkt. Het SBR voor banken heeft als doel om door standaardisatie en het aansluiten op het initiatief van de overheid de productiviteit van het samenstellen en uitwisselen van bancaire rapportages te verhogen. De kwaliteitseisen aan deze rapportages worden hierdoor niet gewijzigd. Het FRC kan zich vinden in de reeds geldende regels voor accountants, zoals de VGC en indien van toepassing NV COS Standaard 4410. Een in te stellen commissie evalueert of de door accountants aangeleverde kwaliteit voor de banken voldoende is. Voor deelname aan SBR voor banken is een HT-convenant niet noodzakelijk.Het is niet de bedoeling dat ondernemers met een beperkte bedrijfsomvang hun administraties moeten uitbreiden. Het FRC gaat na welke uitleg er nodig is om uit te leggen dat de fiscale grondslag niet nadelig is voor de rating van de cliënt. Een kleine gezamenlijke werkgroep zal zich op zeer korte termijn nog op enkele facetten van de aanlevering richten.Enkele onderwerpen zijn: Het onderzoeken welke gegevens uit de taxonomie per se gebruikt moeten worden. Er wordt nagegaan welke informatie noodzakelijk is en tevens welke gegevens uit basisadministraties verkregen kunnen worden. Het bekijken van de mogelijkheden om commerciële- en fiscale waardering in een hybride verantwoording aan te leveren. Dit bevordert dat de accountant, de cliënt en de accountmanager het over dezelfde cijfers hebben. Na de zomer gaan NIVRA/NOvAA actief hun leden voorlichten over de SBR-aanpak. Het FRC zal hierbij ook een actieve rol spelen (zie voor meer informatie www.rapportageportaal.nl/). Daarnaast zullen NIVRA/NOvAA zo spoedig mogelijk een praktijkhandreiking opstellen over de wijze van aanlevering.bron:www.accountant.nl

<< Terug    Lees verder >>