“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Drie grootbanken gereed voor aansluiting..

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Drie grootbanken gereed voor aansluiting intermediairsIn het kader van de invoering van  Standard Business Reporting (SBR) bij banken werd in april 2010 een belangrijke mijlpaal gehaald. Ondernemers uit het MKB- segment kunnen nu via hun accountant, bedrijfsadministratiekantoor of belastingadviseur (kortweg hun intermediair) digitaal jaarcijfers c.q. kredietrapportages aanleveren bij de ABN AMRO, ING en Rabobank. Een kort overzicht van de stappen die moeten worden gezet voordat de aansluiting door de intermediair een feit is. Het begint allemaal met het aansluiten op de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) van de drie grootbanken. De aansluitwijze voor intermediairs is betrekkelijk eenvoudig. Uitgangspunt is dat intermediairs zelf aansluiten en zich daarvoor zo optimaal mogelijk voorbereiden. Vanuit de drie grootbanken worden hiervoor hulpmiddelen in de vorm van o.a. documentatie en testomgevingen ter beschikking gesteld, zodat zelfstandig kan worden aangesloten. Aansluiten kan door een vijftal stappen die achtereenvolgens moeten worden doorlopen. Deze worden hierna besproken. 1.    Kredietrapportages in XBRL-formaat kunnen opstellenBelangrijke voorwaarde is dat u dient te beschikken over software waarin de XBRL specificaties ? zoals de recent gepubliceerde bankentaxonomie BT2010.1 ?  is geïmplementeerd. Hiermee wordt het mogelijk om kredietrapportages in XBRL-formaat op te stellen. Een groot aantal softwareleveranciers heeft inmiddels haar software hierop aangepast en haar klanten hierover geïnformeerd. 2.    Kredietrapportages kunnen versturen naar de Bancaire Infrastructurele VoorzieningenDe drie grootbanken bieden een tweetal mogelijkheden aan om kredietrapportages digitaal aan te bieden. De meest geavanceerde manier is door middel van een systeem-systeemkoppeling, waarbij de kredietrapportage rechtstreeks vanuit uw software via de BIV wordt verzonden aan de desbetreffende bank. Indien er geen systeem-systeem koppeling aanwezig is, kunt u als intermediair ook handmatig de kredietrapportage aanbieden door middel van inloggen en uploaden van de kredietrapportage via het aanleverportaal van de drie grootbanken. 3.      De (machtigings)relatie met de klant(en) registreren bij een AuSPEen belangrijke maatregel is dat bij elke aanlevering van een kredietrapportage gecontroleerd wordt of de intermediair gemachtigd is om voor de desbetreffende ondernemer aanleveringen te verrichten. Dit gebeurt via een zogenaamde Authorisation Service Provider (AuSP). Er zijn intermediairs die zelf optreden als AuSP, maar er bestaan ook zelfstandige AuSP’s waar gebruik van gemaakt kan worden.4. Beschikken over een geldig certificaatMet behulp van certificaten wordt een beveiligde verbinding opgezet tussen uw systemen en de BIV. Daarbij maakt het niet uit of u handmatig of via een systeem-systeemkoppeling aanlevert; in beide gevallen is een certificaat nodig. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van zogenaamde X.509-certificaten die voldoen aan de (procedurele) eisen, zoals die gesteld worden door PKI Overheid. Dit zijn dezelfde certificaten die u ook kunt gebruiken voor aanlevering bij Digipoort (voorheen Overheids Transactie Poort), zodat u niet met extra kosten wordt geconfronteerd. 5.      Voldoen aan de bancaire kwaliteitseisenDe drie grootbanken hechten grote waarde aan de inhoudelijke kwaliteit van de kredietrapportages. Kwaliteit is een voorwaarde voor een goede verwerking van de (financiële) gegevens door deze banken. Samen met de andere uitvragende partijen in het fiscale/financiële domein en de intermediairs, zal in de komende periode bezien worden of de gewenste kwaliteitsdoelen gezamenlijk kunnen worden vormgegeven. Vooralsnog gelden onverkort dezelfde kwaliteitsnormen en standaarden die in de huidige aanleverstroom (papier) worden gehanteerd. Testomgeving en extra informatieWanneer een intermediair zover is om een volledige en correcte kredietrapportage naar een van de drie grootbanken te kunnen verzenden, dan kunt hij dit allereerst proberen in de testomgeving van de BIV. Hiervoor is het noodzakelijk dat de intermediair via de BIV servicedesk uw certificaat laat registreren. De BIV voert op de ingezonden kredietrapportage verschillende controles uit voordat de kredietrapportage wordt geaccepteerd. Wanneer de intermediair geen foutmelding(en) krijgt en hij een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, is het aanleveren succesvol geweest. Na een succesvolle aansluiting kunt de intermediair het verzoek indienen om zijn logo toe te voegen bij de andere aangesloten intermediairs op de website www.rapportageportaal.nl. Op deze website worden bovenstaande stappen beschreven en wordt meer informatie geboden over het aansluitproces, de technische details voor de test- en productieomgeving en een overzicht van softwareleveranciers en intermediairs die zich al hebben aangemeld.  bron:www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>